Information til ejere af hybridobligationer med udløb i 3015

DONG Energy har noteret, at Standard & Poor’s (“S&P”) har offentliggjort meddelelsen “Standard & Poor’s Takes Various Rating Actions on Review of Corporate Hybrid Equity”, hvori S&P har revurderet egenkapitalvægten fra ‘Intermediate’ (50%) til ‘Minimal’ (0%) for en række hybridkapital obligationsudstedelser. For DONG Energy har revurderingen af egenkapitalvægt anvendelse på den udestående EUR 600,000,000 3.0% hybridkapitalobligation med udløb i 3015 (ISIN XS1227607402), (herefter “Obligationerne”).

DONG Energy har noteret, at S&P har udtrykt bekymring vedrørende klausulen i vilkårene i Obligationerne, der giver DONG Energy ret til at indfri og tilbagekøbe Obligationerne såfremt tab af egenkapitalvægt sker som følge af en hypotetisk nedgradering af dets senior rating til non-investment grade.

DONG Energy er overrasket over S&P´s revurdering, da S&P tildelte ‘Intermediate’ egenkapitalvægt til Obligationerne for mindre end 6 måneder siden ved udstedelsen.

Med DONG Energy’s commitment til hybridkapital vil vi søge forskellige muligheder til at genetablere ‘Intermediate’ egenkapitalvægt til Obligationerne og vil på rette tidspunkt informere obligationsindehavere om skridt taget til dette.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2015 eller det
forventede investeringsniveau i 2015-2016.


For yderligere information kan du kontakte:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere arbejder med at efterforske og producere olie og gas, udvikle, bygge og drive havmølleparker og kraftværker og levere energi til både private kunder og virksomheder hver dag. Koncernen havde i 2014 en omsætning på 67 mia. kr. (9,0 mia. euro). For yderligere oplysninger se www.dongenergy.com