Plan for børsintroduktion af DONG Energy

I forbindelse med DONG Energy’s kapitaltilførsel i februar 2014 blev det besluttet af aktionærerne og selskabet at udvikle en plan for DONG Energy’s fortsatte strategiske udvikling frem mod en mulig børsintroduktion. Denne plan er nu blevet færdiggjort med følgende resultater og hovedprioriteter:

Tidsramme for en børsintroduktion: DONG Energy planlægger at gennemføre en børsintroduktion inden for de næste 18 måneder, betinget af markedssituationen. DONG Energy vil nu gå i gang med forberedelserne, således at en børsintroduktion kan finde sted så hurtigt som muligt.

DONG Energy’s strategiske tilgang:

• DONG Energy skal frem mod en børsintroduktion fortsætte med at styrke sin position som et bredt forankret grønt energiselskab i verdensklasse, baseret på førende kompetencer inden for havvind og biomasse samt inden for distribution og salg forankret i DONG Energy’s danske hjemmemarked.

• DONG Energy’s E&P forretning opererer under strukturelt anderledes markedsvilkår, som for øjeblikket er kendetegnet ved et markant fald i oliepriserne henover de seneste 12 måneder. Der er blevet udarbejdet en plan med henblik på at tilpasse selskabets E&P-forretning til de nye markedsvilkår. Bestyrelsen og direktionen vil have fuldt fokus på, at denne plan bliver gennemført med succes.

• DONG Energy vil gennemføre et strategisk review af selskabets E&P-forretning med henblik på at beslutte, hvordan man bedst kan positionere E&P fremover.

Hovedprioriteter for hvert af de fire forretningsområder:

• Wind Power: Fortsætte den profitable vækst og reducere omkostningerne til energi fra havvind med henblik på at styrke DONG Energy’s globale førerposition og levere et skalerbart og effektivt redskab til at bekæmpe de globale klimaforandringer.

• Exploration & Production: Fortsætte med at tilpasse forretningen til de nye markedsforhold, færdiggøre de nuværende udbygningsprojekter, optimere porteføljen, reducere omkostningerne og investere i en bæredygtig og langsigtet reservegenskabelse.

• Thermal Power: Udnytte kompetencerne og teknologierne inden for biomasse med henblik på at udbygge en værdiskabende førerposition inden for bioenergi og fortsætte forretningsområdets skifte væk fra fossile brændsler.

• Customers & Markets: Fortsætte med at styrke konkurrenceevnen i distributions- og salgsforretningen med henblik på at fastholde en stabil, reguleret indtjeningsplatform, der er forankret i DONG Energy’s danske marked.

Frasalg til selskaber, der er 100 % ejet af den danske stat:
DONG Energy vil, i fælles forståelse med den danske stat, på et passende tidspunkt og på markedsvilkår, sigte mod at frasælge selskabets gasdistributionsforretning samt olie- og gasrørledninger til Energinet.dk.

Statens ejerskab:
I dagens offentliggørelse af den politiske aftale vedrørende DONG Energy, har den danske stat bekræftet, at den vil bevare aktiemajoriteten i DONG Energy efter en børsintroduktion.

Kapitalstruktur:
DONG Energy forpligter sig til at opretholde en passende kapitalstruktur samt at fastholde en robust og stabil finansiel profil med en rating på min. BBB+/Baa1.


Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2015 eller det forventede investeringsniveau for 2015-2016.


For yderligere oplysninger, venligst kontakt:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69


Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge, eller en invitation til at gøre tilbud om at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer udstedt af DONG Energy A/S eller tilknyttede selskaber. Meddelelsen er ikke rettet mod personer, der er bosiddende i en jurisdiktion, hvor udsendelsen eller videreformidlingen af denne meddelelse ville stride mod gældende lovgivning. Denne meddelelse må ikke distribueres til personer bosiddende i sådanne lande. Som følge deraf må meddelelsen ikke distribueres uden for Danmark, hvis en sådan distribution ville kræve nogen form for registrering, godkendelse eller opfyldelse af andre krav. En person, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, forudsættes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger, der måtte gælde, og at overholde disse.


DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere er dybt engagerede i at udforske og producere olie og gas, udvikle, opføre og drive havmølleparker og kraftværker og levere energi til privat- og erhvervskunder hver eneste dag. Koncernens omsætning var DKK 67 mia. (EUR 9,0 mia. ) i 2014. For yderligere information se www.dongenergy.com.