DONG Energy tildeler målerkontrakt til Kamstrup

DONG Energy Eldistribution gør klar til at udskifte cirka en million elmålere i Nordsjælland, Storkøbenhavn og på Frederiksberg. EU-udbuddet om levering og opsætning af elmålere og kommunikationssystemer samt den efterfølgende drift i op til 15 år er nu afsluttet. Torsdag den 26. marts er en kontrakt til en værdi af knap 1,8 mia. kr. tildelt Kamstrup, der forsyner energi- og forsyningsselskaber i hele verden med måleløsninger til el, varme, køling og vand.

Kontrakten mellem DONG Energy og Kamstrup forventes underskrevet i april.

”Jeg er overbevist om, at Kamstrup er den rette partner for DONG Energy. Cirka 1.500 elnetkunder vil dagligt få udskiftet deres måler i perioden 2017 til 2020, og vi vil sammen med Kamstrup gøre vores yderste for, at det sker på en for kunderne tilfredsstillende måde,” siger Morten Buchgreitz, koncerndirektør i DONG Energy.

Med fjernaflæste elmålere og indførelse af timeafregning i Danmark vil elnet-kunderne fremover få målt deres energiforbrug en gang i timen. Måling på time-niveau er en forudsætning for, at der kan skabes et mere fleksibelt elmarked med mulighed for bedre udnyttelse af den vedvarende energiproduktion.

Desuden viser erfaringer ifølge Energistyrelsen, at fjernaflæsning og timeafregning øger opmærksomheden på elforbruget, og det kan reducere forbruget for den enkelte husstand med flere procent. Fjernaflæsning betyder også, at DONG Energy's elnetkunder fremover ikke skal aflæse elmåleren en gang om året.  

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte  forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2015 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2015-2016.

 

DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere er dybt engagerede i at udforske og producere olie og gas, udvikle, opføre og drive havmølleparker og kraftværker og levere energi til privat- og erhvervskunder hver eneste dag. Koncernens omsætning var DKK 67 mia. (EUR 9,0 mia. ) i 2014. For yderligere information se www.dongenergy.com.

         Media Relations
         Morten Kidal
         +45 9955 9583
         
         Investor Relations
         Allan Bødskov Andersen
         +45 9955 9769