DONG Energy får fuldt ejerskab af udviklingsprojektet Hornsea Project One Havmøllepark

DONG Energy har købt den resterende ejerandel på 66,66 % i det britiske offshore udviklingsprojekt Hornsea Project One fra vores joint venture-partner SMart Wind. SMart Wind er et 50/50 joint venture mellem Mainstream Renewable Power og Siemens Financial Services. Hornsea Project One har en samlet kapacitet på op til 1,2 GW, hvilket vil gøre den til verdens største havmøllepark, når den står færdig.

DONG Energy indgik joint venture-samarbejdet med SMart Wind i december 2011 med en option på at købe den resterende ejerandel på 66,66 %, når udviklingsprojektet fik tilladelse fra den britiske klima- og energiminister. Tilladelsen blev givet i december 2014, og DONG Energy har nu udnyttet sin option og er blevet eneejer af projektet.

Hornsea Project One ligger 120 km ud for Yorkshires kyst i Nordengland og dækker et areal på ca. 407 km2. Hornsea Project One vil, når havmølleparken står færdig, være i stand til at levere den nødvendige elektricitet til ca. 800.000 britiske hjem.

Samuel Leupold, Executive Vice President i DONG Energy Wind Power, siger:
"Størrelsen og placeringen af Hornsea Project One gør den til verdens første havmøllepark med en kapacitet på mere end 1 GW, som også ligger langt fra land, og det giver os og forsyningskæden nogle rigtig gode muligheder for at udnytte stordriftsfordele og være i stand til at reducere prisen på energi fra havvind yderligere."

Samuel Leupold fortsætter: "Vi vil nu fortsætte på egen hånd med at udvikle projektet frem mod en endelig investeringsbeslutning. Størrelsen af projektet og de fremragende vindforhold på stedet sammen med vores store fokus på omkostninger vil gøre Hornsea 1 til en vigtig milepæl i vores bestræbelser på at nå vores mål på EUR 100/MWh. Selvom projektet er enormt rent størrelsesmæssigt, kan det realiseres med teknologi, som DONG Energy mestrer, selvom ingen andre nogensinde før har bygget havmølleparker i den størrelsesorden så langt fra kysten."

Hornsea Project One er et af de tre projekter, hvortil DONG Energy i april sidste år fik tildelt en såkaldt 'FID-enabling contract' (Contract for Difference) af den britiske regering. Denne Contract for Difference betyder, at DONG Energy vil modtage en fast pris pr. MWh produceret elektricitet de første 15 år af parkernes drift. Hornsea Project One forventes at blive sat i kommerciel drift omkring 2020, forudsat at der tages endelig investeringsbeslutning på projektet.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2014 eller det forventede investeringsniveau for 2014-2015.

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45  99 55 65 43

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45  99 55 97 69
 

DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle med energi og relaterede produkter i Nordeuropa. DONG Energy har omkring 6.500 ansatte og har hovedsæde i Danmark. I 2013 havde DONG Energy en omsætning på 73 milliarder danske kroner (9,8 milliarder euro). For yderligere information se www.dongenergy.com.