Thomas Thune Andersen ny bestyrelsesformand i DONG Energy

Thomas Thune Andersen blev i dag valgt som ny bestyrelsesformand for DONG Energy A/S på selskabets ekstraordinære generalforsamling.

Benny D. Loft, der har varetaget formandsposten siden DONG Energy's ordinære generalforsamling 12. marts, fortsætter som medlem af DONG Energy's bestyrelse og formand for selskabets revisions- og risikokomite.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2014 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2014-2015.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com