DONG Energy sælger halvdelen af det tyske havmølleprojekt Gode Wind 2 til et konsortium af danske pensionsinvestorer

DONG Energy har i dag underskrevet en aftale om at sælge halvdelen af det tyske havmølleprojekt Gode Wind 2 på 252 MW til et konsortium af danske pensionsinvestorer (PKA, Industriens Pension, Lærernes Pension og Lægernes Pensionskasse), der vil gøre mere end 840.000 pensionsopsparere til medejere af havmølleparken.

Den samlede salgspris er cirka EUR 600 millioner (DKK 4,5 mia.), der vil blive betalt i løbet af perioden 2014 til 2016. PKA overtager ved gennemførelsen af transaktionen 24,75 procent af Gode Wind 2, mens Industriens Pension overtager 10,5 procent, Lærernes Pension 8,75 procent og Lægernes Pensionskasse 6 procent.

Opførelsen af Gode Wind 2 forventes påbegyndt i 2015 og fuld drift af denne og naboparken Gode Wind 1 forventes i 2016.

Parterne har aftalt, at DONG Energy, skal levere drifts- og vedligeholdelsesydelser til Gode Wind 2 fra DONG Energys drifts- og vedligeholdelsesbase i Norddeich. Parterne har endvidere indgået aftale om, at DONG Energy vil have ansvaret for at sælge den producerede elektricitet fra Gode Wind 2.

Samuel Leupold, EVP i DONG Energy Wind Power, siger: "Vi er meget glade for at kunne indgå et havmøllepartnerskab med PKA for anden gang og samtidig byde andre danske pensionsinvestorer, som vi ikke har samarbejdet med tidligere, velkommen som medejere på Gode Wind 2. Det er en vigtig del af DONG Energys forretningsmodel, at institutionelle investorer anser partnerskabet med DONG Energy som en attraktiv investeringsmulighed. Det er vores mål at tredoble vores installerede kapacitet i 2020 sammenlignet med de 2,2 GW, som vi har i dag. Dagens aftale giver os mulighed for at frigøre kapital, så vi kan fortsætte vores investeringsprogram, og hjælper os dermed med at nå vores mål.”

Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør i PKA, siger: ”Gode Wind 2 er den fjerde havmøllepark, som PKA investerer i, og parkerne vil samlet levere grøn strøm til over 1,8 mio. husstande. PKA vil fortsætte med denne type af investeringer, fordi det både passer med ønsket om fornuftigt afkast og vores medlemmers holdninger til at gøre en positiv forskel for klimaet.”

Laila Mortensen, administrerende direktør i Industriens Pension, siger: ”Vi er meget glade for at være med i dette projekt. Med investeringen kan vi sikre vores pensionskunder et stabilt afkast mange år frem. Samtidig er det også tilfredsstillende, at vi er med til at skabe danske arbejdspladser og bidrager til omstillingen til vedvarende energi.”

Henrik Walther Mogensen, finansdirektør i Lærernes Pension, siger: ”Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes os at danne et dansk konsortium sammen med DONG Energy, som både er professionelle og førende inden for området. Og så er vi især glade for, at vi kan kombinere en investering i grøn energi med en forventning om fornuftige og stabile afkast.”

Niels Lihn Jørgensen, administrerende direktør i Lægernes Pensionskasse, siger: ”Vi har valgt at gå med i konsortiet, da vi vurderer, at dette projekt kan bidrage med et godt afkast til vores medlemmer, og investeringen passer godt ind i vores øvrige portefølje.”

Transaktionen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Den forventes gennemført i andet halvår af 2014.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energys tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2014 eller det forventede investeringsniveau for 2014-2015.


FAKTA
Gode Wind 2 vindmølleparken på i alt 252 MW vil kunne levere CO2-fri strøm svarende til det årlige elforbrug for mere end 260.000 husstande. Havmølleparken vil blive opført i den tyske del af Nordsøen, cirka 45 km ud for Tysklands nordvestlige kyst. DONG Energy offentliggjorde den endelige investeringsbeslutning for Gode Wind 2 sammen med naboparken Gode Wind 1 i november 2013.


DONG Energy
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle med energi og relaterede produkter i Nordeuropa. DONG Energy har næsten 6.500 ansatte og har hovedsæde i Danmark. DONG Energy havde i 2013 en omsætning på 73 mia. kr. (9,8 mia. euro). For yderligere information, se www.dongenergy.com.

PKA
PKA administrerer pensioner for fem pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren. Inklusive tilsagn har PKA investeret ca. 13 mia. kr. i klimarelaterede projekter. PKA har 260.000 medlemmer og en samlet formue på 200 mia. kr.

Industriens Pension
Industriens Pensions kunder er primært ansatte i industrien og fødevarebranchen. Industriens Pension har 400.000 kunder og en samlet formue på 122 mia. kr.  De seneste 10 år har Industriens Pension opnået et samlet afkast af investeringerne på 9,2 procent i gennemsnit om året.

Lærernes Pension
Lærernes Pension administrerer og udvikler pensionsordning for godt 130.000 lærere. Lærernes Pension  forvalter en formue på 65 mia. kroner, og har en årlig præmieindtægt på over 4 mia. kroner.

Lægernes Pension
Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger. Udover pensionsvirksomhed driver Lægernes Pensionskasse også bank og investeringsforening og forvalter en formue på omkring 100 mia. kroner.
 

For yderligere information, kontakt:
 

DONG Energy

Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45  9955 6543
 

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45  9955 9769
 

PKA A/S
Claus Skadhauge, seniorkonsulent
+45  3945 4511
 

Industriens Pension
Henrik Nøhr Poulsen, Investeringschef
+45  2361 9582
hnp@industrienspension.dk
 

Lærernes Pension
Henrik Walther Mogensen, Finansdirektør
+45  4010 6315
 

Lægernes Pensionskasse
Kommunikationschef
Sofie Randrup
+45  3312 2141