Trekantområdet får grøn varme

Bestyrelserne i Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, TVIS, og DONG Energy har netop godkendt, at der kan indgås en ny varmeaftale for Skærbækværket frem til 2037. Aftalen underskrives af parterne i dag kl. 15.30 på et fælles pressemøde. Aftalen indebærer etablering af et flisfyret anlæg tilknyttet værkets blok 3, så værket fremover primært vil bruge træflis som brændsel, når der produceres varme. Det samlede investeringsbeløb for ombygningen er ca. DKK 1,8 mia.

"Vi er glade for, at varmeaftalen nu er på plads, og at der er truffet endelig beslutning om at investere i ombygningen. Det betyder, at Skærbækværket forventelig fra 2017 kan producere el og varme på biomasse, men samtidig har mulighed for at bruge gas som sekundært brændsel. Det sikrer en grøn og stabil forsyning," siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

TVIS betaler 80 pct. af anlægsomkostningerne og erhverver derved retten til varmekapaciteten fra Skærbækværket, hvilket er i tråd med TVIS' ønsker om at øge andelen af biomassebaseret varme til Trekantområdet.

”TVIS’ vision er at levere miljøvenlig fjernvarme til konkurrencedygtige priser i hele Trekantområdet. Med det nye biomasseanlæg har vi skabt et ambitiøst og solidt grundlag for varmeforsyningen i vores fire ejerkommuner," siger Leif Skov, bestyrelsesformand ved TVIS.

Omfattende ombygning
Ombygningen af Skærbækværket omfatter bl.a. opførelse af nye kedler, kedelbygning, etablering af et flislager, nye kraner, samt udbygning af havnefaciliteterne. Ombygningen forventes at gå i gang i september 2014, så Skærbækværket kan levere varme produceret på træflis senest i varmesæsonen 2017-18.

Den biomassebaserede varmekontrakt med TVIS er med til at underbygge DONG Energy's målsætning om, at 50 pct. af energien fra virksomhedens danske kraftværker skal komme fra bæredygtig biomasse i 2020.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2014 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2014-2015.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations 
Carsten Birkeland Kjær
+45 9955 7765    

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com