DONG Energy's aktieprogram for medarbejdere – processen afsluttet

I februar 2014 annoncerede DONG Energy et aktieprogram rettet mod medarbejdere og ledere. Processen omkring aktieprogrammet er nu afsluttet.

3.078 af medarbejderne i DONG Energy og 212 af lederne har valgt at tegne aktier og dermed blive medejere af DONG Energy. De investerer samlet set DKK 222 mio. i virksomheden.

Som en del af aktieprogrammet tildeles medarbejdere og ledere mulighed for at modtage bonusaktier afhængigt af, hvor godt DONG Energy over en årrække klarer sig i forhold til andre europæiske energivirksomheder.

Muligheden for at modtage bonusaktier bortfalder, såfremt den pågældende medarbejder eller leder opsiger sin stilling forud for en eventuel børsnotering. 

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2014 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2014-2015.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com