Ny bestyrelsesformand for DONG Energy

Thomas Thune Andersen vil blive valgt som ny bestyrelsesformand for DONG Energy A/S.

Thomas Thune Andersen har mange års erfaring fra energisektoren og sidder i dag i bestyrelsen i en række internationale virksomheder, der beskæftiger sig med energi, logistik og distribution. Han er blandt andet formand for bestyrelsen for Lloyd’s Register Group, næstformand i VKR Holding A/S og medlem af bestyrelsen for Scottish & Southern Energy (SSE), der er et førende energiselskab, som producerer og distribuerer elektricitet og naturgas til kunder i Storbritannien og Irland.

Idet SSE og DONG Energy har et partnerskab inden for vindenergi, skal Thomas Thune Andersen udtræde af SSE's bestyrelse, før han kan vælges som formand for DONG Energy. Dette sker ved generalforsamlingen i SSE den 17. juli 2014, hvorefter Thomas Thune Andersen snarest derefter vil blive valgt som formand for bestyrelsen for DONG Energy A/S på en ekstraordinær generalforsamling.

Da Thomas Thune Andersen først tiltræder formandsposten efter en ekstraordinær generalforsamling, indstiller nomineringskomitéen i DONG Energy A/S, at Benny D. Loft vælges til formand på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2014 med henblik på at varetage hvervet i den mellemliggende periode. Nomineringskomitéen indstiller samtidigt, at Jørn Peter Jensen vælges som ny næstformand for DONG Energy A/S.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2014 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2014-2015.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com