DONG Energy A/S: Kapitaludvidelse gennemført, medarbejderaktieprogram lanceres

Kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S, hvor fonde administreret af Goldman Sachs gennem New Energy Investment s.à r.l., Arbejdsmarkedets Tillægspension, PFA Pension, Forsikringsaktieselskab og de eksisterende minoritetsaktionærer SEAS-NVE, SYD ENERGI, Insero Horsens og Nyfors Entreprise indskyder i alt DKK 13.050 millioner i selskabet, er nu gennemført.

I forbindelse med kapitaludvidelsen tilbyder DONG Energy A/S ledelsen og medarbejderne at tegne aktier i selskabet.

Aktieprogrammerne består af et generelt aktieprogram, der henvender sig til medarbejderne, samt et specifikt aktieprogram, der henvender sig til ledende medarbejdere.  For medarbejderne i det generelle aktieprogram er prisen DKK 80,4365124 pr. medarbejderaktie, svarende til en rabat på 25 % i forhold til markedsprisen, mens prisen for de ledende medarbejdere er DKK 107,2486831 pr. medarbejderaktie, svarende til markedsprisen.

Afhængig af blandt andet udviklingen i værdien af DONG Energy A/S vil deltagere i aktieprogrammerne i forbindelse med en børsintroduktion eller senest i 2019 kunne få tildelt rettigheder til såkaldte "matching shares" svarende til mellem 0 og 125% af de tegnede medarbejderaktier.

Formålet med aktieprogrammerne er at give medarbejderne, ledelsen og selskabets aktionærer en fælles mulighed for at understøtte og deltage i  værdiskabelsen i DONG Energy A/S frem mod en eventuel børsnotering af selskabet. Aktieprogrammerne indeholder derudover et væsentligt element af fastholdelse, da muligheden for ”matching shares”  bortfalder, såfremt deltageren opsiger sin stilling inden en eventuel børsnotering.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2014 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2014-2015.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com