Næstformand Jakob Brogaard genopstiller ikke til bestyrelsen i DONG Energy A/S

Efter syv år i bestyrelsen ønsker Jakob Brogaard at give plads til nye kræfter:

”Det har været et privilegium og en meget spændende opgave at bidrage til DONG Energy’s udvikling. Siden fusionen i 2006 har selskabet udviklet sig til at være førende inden for offshore vindmøller, og vi har, efter en økonomisk svær periode, fået selskabet tilbage på rette spor. Med kapitaludvidelsen på plads, er det et fint tidspunkt at lade nye kræfter komme til. Jeg har derfor meddelt Finansministeriet, at jeg ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen."

"Jeg vil gerne takke mine kolleger i bestyrelsen og DONG Energy’s ledelse for et godt samarbejde.”

Jakob Brogaard har beklædt flere bestyrelsesposter i dansk erhvervsliv, blandt andet i Danica Pension, LR Kredit, OW Bunker & Trading A/S og Newco AEP A/S. I 2012 blev han udnævnt til bestyrelsesformand i Finansiel Stabilitet. Han blev valgt ind i bestyrelsen for DONG Energy A/S ved generalforsamlingen i april 2007.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2014 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2014-2015.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com