Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 20. februar 2014 kl. 10.30 på selskabets kontor i Gentofte. Det sker i fortsættelse af DONG Energy's meddelelse om Finansudvalgets godkendelse af aftalen om kapitalindskud på ca. 13 milliarder kroner. Indkaldelsen kan ses på www.dongenergy.com.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2014 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2014-2015.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com.