DONG Energy frasælger 50 procent af sin andel i havmølleparken London Array 1 til Caisse de dépôt et placement du Québec

DONG Energy har i dag indgået en aftale om salg af halvdelen af sin 50 procents andel i havmølleparken London Array 1 med en samlet kapacitet på 630 MW til La Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse). Den samlede salgspris er GBP 644 mio. (cirka DKK 5.800 mio.).

Med dette frasalg opfylder vi det femte og sidste punkt i den finansielle handlingsplan, der blev præsenteret i februar 2013 med henblik på at genskabe fundamentet for DONG Energy’s fremtidige vækst.

Ved transaktionens gennemførelse vil La Caisse indtræde i det eksisterende konsortium med en ejerandel på 25 procent. De øvrige partnere er DONG Energy (25 procent), E.ON (30 procent) og Masdar (20 procent). DONG Energy forsætter som serviceleverandør i forhold til drift og vedligehold af London Array.

Samuel Leupold, koncerndirektør i DONG Energy Wind Power siger:

“Vi er glade for at have indgået aftale med en så troværdig finansiel investor som La Caisse, og jeg er overbevist om, at La Caisse vil blive en værdifuld partner i dette prestigefyldte projekt.”

“Reduktion af vores ejerandele i vindprojekter er en central del af vores forretningsmodel og vores strategi er fortsat at indgå aftaler med industrielle og finansielle partnere til vores havmølleparker for at hjemtage en del af værdiskabelsen, dele risikoen i porteføljen og fremskaffe kapital til nye investeringer i offshore vind. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med partnerne bag London Array-konsortiet, herunder nu også La Caisse.”

Macky Tall, Senior Vice President, Infrastructure, i La Caisse, siger:

“Vi ser dette som en mulighed for at investere i et kvalitetsaktiv i en vækstdrevet sektor sammen med etablerede partnere. Vi investerer i dette projekt ud fra en langsigtet tidshorisont og forventer, at investeringen vil give os et attraktivt afkast i mange år fremover. Vi har haft en glimrende dialog med selskabet over de sidste mange måneder, og er begejstrede over, at vi kan offentliggøre denne aftale i dag.”

DONG Energy og La Caisse har også indgået en langsigtet købsaftale om elproduktionen og de grønne certifikater fra La Caisse’s andel i London Array 1.

Transaktionen er betinget af godkendelse af en række sædvanlige betingelser for en transaktion af denne art, herunder overdragelse af projektrettigheder og parkens driftsmæssige performance og godkendelse fra relevante myndigheder. Transaktionen forventes gennemført i første halvdel af 2014.

Efter transaktionens gennemførelse vil DONG Energy have en samlet ejerandel på 25 procent, svarende til i alt 157,5 MW.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2013-2014.

 

DONG Energy
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger cirka 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for DKK 67 mia. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.


Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec er en finansiel institution, der forvalter midler primært for offentlige og private pensions- og forsikringsordninger. Pr. 30. juni 2013 havde La Caisse nettoaktiver på USD 185,9 mia. Som en af Canadas førende institutionelle fund managers, investerer La Caisse i større finansielle markeder, private equity, infrastruktur og fast ejendom på global basis. For yderligere information: www.lacaisse.com

 

Havmølleparken London Array
London Array 1 er verdens største havmøllepark og ligger cirka 20 km fra kysten ved Kent og Essex på et 245 km2 stort område. Parken dækker et område på 90 km2, hvorpå der er 175 vindmøller med en samlet kapacitet på 630 MW. Udover DONG Energy og La Caisse, er de øvrige partnere i konsortiet bag London Array 1 E.ON med en andel på 30% og Masdar med en andel på 20%.

 

For yderligere information, kontakt:

DONG Energy
Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 9955 6543
 

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769
 

Caisse de dépôt et placement du Québec

Senior Director, Media Relations
Maxime Chagnon
+1 514-847-5493