Fritz Schur forlader posten som formand for DONG Energy A/S

Folketingets Finansudvalg har i dag godkendt den endelige gennemførelse af investeringsaftalen mellem den danske stat, DONG Energy, Goldman Sachs, Arbejdsmarkedets Tillægspension, PFA samt minoritetsaktionærer.

”Jeg byder de nye investorer velkommen og glæder mig over, at selskabet får økonomi til at gennemføre sin ambitiøse strategi", siger Fritz Schur.

Godkendelsen markerer begyndelsen på en ny fase for DONG Energy, og efter ni år i spidsen for selskabet takker Fritz Schur af som formand for bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 12. marts 2014.

”Jeg har siddet i ni år, selskabet er i god fremgang, en stærk ledelse er på plads, og med optagelsen af de nye aktionærer begynder en ny fase frem mod børsnoteringen i 2017 - 2018. Det er et godt tidspunkt at skifte formand,” siger Fritz Schur.

Fritz Schur kom til i 2005 for at færdiggøre fusionen af de seks energivirksomheder Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi, Frederiksberg Forsyning og DONG. Fusionen lykkedes, og DONG Energy er blevet en international energivirksomhed og en af Danmarks største virksomheder. Samtidig har selskabet igangsat en ambitiøs omstilling til grøn energi. Fra 2007 til 2013 har DONG Energy således bl.a. investeret 48,5 milliarder kroner i vindenergi og er globalt ledende, når det kommer til opstilling af offshore vindmøller.

”Med fusionen fik DONG Energy styrke til at tage konkurrencen op med internationale energivirksomheder og samtidig skabe store værdier til det danske samfund”, siger Fritz Schur.

Finanskrisen ramte energiselskaberne hårdt over hele verden. Den vanskelige udvikling blev forstærket af amerikanske oliefund og udvinding af skifergas, som betød, at USA blev energieksportør i stedet for at være verdens største energiimportør. Kulmarkedet brød sammen, og kulpriserne styrtdykkede med den konsekvens, at Europa nu anvender langt mere kul, end nogen havde regnet med, da klimadagsordenen i nullerne lagde sporene for en helt anden udvikling.

”Det har ramt DONG Energy økonomisk, at klimaskadelig kulforbrug er blevet fastholdt i så mange europæiske lande. Men jeg mener stadig, at DONG Energy skal investere i at kunne levere fremtidens grønne energiløsninger. Naturligvis på en velovervejet og afbalanceret måde, så selskabet skaber værdi for ejerne,” siger Fritz Schur.

Siden Fritz Schur blev formand for bestyrelsen for DONG Energy, har selskabet udbetalt 9.5 milliarder kroner i udbytte, og samtidig er egenkapitalen vokset fra 18,1 milliarder kroner (2005) til 33,4 milliarder kroner (2012).

”DONG Energy er vokset betydeligt og har skabt værdier til ejerne og arbejdspladser både hos virksomheden og hos talrige underleverandører. Det er meget tilfredsstillende at have været med til,” siger Fritz Schur.

”Jeg glæder mig også over, at selskabet med Henrik Poulsen og hans ledelsesteam har fået et stærkt ledelseshold, og med kapitaltilførslen vil selskabet have alle forudsætninger for at realisere sin vækststrategi,” siger Fritz Schur.

”Det har været en spændende rejse, og jeg vil gerne takke bestyrelseskollegaer, direktion, medarbejdere, finansministeriet og de skiftende finansministre for godt samarbejde. Jeg ønsker alle – og især DONG Energy – held og lykke på den videre rejse,” afslutter Fritz Schur.

I
ndholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2013-2014.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Pedersen
+45 9955 9662

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.