Aftalen om kapitaludvidelse i DONG Energy godkendt af Folketingets Finansudvalg

Folketingets Finansudvalg har i dag godkendt aftalen om kapitalindskud i DONG Energy på ca. 13 milliarder kroner. Indskuddet kommer dels fra nye investorer ATP, PFA, og Goldman Sachs, og dels fra eksisterende mindretalsaktionærer, SEAS-NVE, SYD ENERGI, Insero Horsens og Nyfors Entreprise. Alle nødvendige myndighedsgodkendelser for at kunne gennemføre aftalen foreligger dermed.

Gennemførelse af aftalen er herefter alene betinget af standardbetingelser, der skal opfyldes på datoen for gennemførelse af aftalen. Det forventes, at aftalen gennemføres i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling, som forventes afholdt i februar 2014.

Indholdet i denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy A/S' tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det forventede investeringsniveau for 2013-2014.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.