DONG Energy sælger Gentofte kontordomicil til ATP og indgår aftale om langvarigt lejemål

DONG Energy A/S har i dag indgået en sale and leaseback-aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om DONG Energy’s kontordomicil i Gentofte.

Aftalen indebærer, at ATP køber ejendommen beliggende på adressen Nesa Allé 1, 2820 Gentofte, for 1,9 mia. kr. Samtidig indgås der aftale om et lejemål mellem DONG Energy og ATP, der er uopsigeligt i 15 år. Transaktionen forventes at resultere i en avance før skat på 0,3 mia. kr. Avancen påvirker EBITDA.

Aftalen er et led i DONG Energy’s planer om frasalg af ikke-kerneaktiviteter for 10 mia. kr. i perioden 2013-2014. Med aftalen har DONG Energy nu frasolgt for 11,3 mia. kr. 

CFO Marianne Wiinholt siger:
"Aftalen er et naturligt led i vores program om frasalg af ikke-kerneaktiviteter og medvirker til at reducere DONG Energy’s rentebærende nettogæld. Ejerskab af kontorejendomme er ikke en kerneaktivitet for os. Aftalen indebærer, at vi bliver boende i ejendommen mange år fremover."

Domicilet i Gentofte har et kontorareal på 57.000 m2 og er arbejdsplads for ca. 2.200 DONG Energy ansatte. Det er dermed DONG Energy's største lokation.

Fra ATP Ejendomme siger direktør Michael Nielsen:
”Vi er meget tilfredse med denne investering, som fint matcher vor strategi for ejendomsinvesteringer. Den lange lejeaftale med DONG Energy, ejendommens høje tekniske kvalitet samt den optimale beliggenhed er for os vigtige elementer. Vi ser frem til et mangeårigt samarbejde med DONG Energy.”

Det forventes, at aftalen træder i kraft pr. 30. december 2013.

Som følge af avancen fra salget af kontordomicilet i Gentofte og en fortsat sund udvikling i driftsresultatet forventes DONG Energy’s EBITDA for helåret 2013 nu at være i den øvre ende af det tidligere annoncerede interval på 13,5-14,5 mia. kr. Forventningen til nettoinvesteringsniveauet for perioden 2013-2014 på 30 mia. kr. er uændret.


For yderligere information, kontakt:

DONG Energy Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662

DONG Energy Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

ATP Ejendomme
Direktør Michael Nielsen
+45 20 30 49 60

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.