DONG Energy opfører havmølleparkerne Gode Wind 1 og 2 i Tyskland

DONG Energy har besluttet at opføre havmølleparkerne Gode Wind 1 og 2 i den tyske del af Nordsøen. Den samlede investering i opførelsen af parkerne vil være omkring 16,4 mia. kr. [EUR 2,2 mia.].

Gode Wind 1 (330 MW) og 2 (252 MW) vil bestå af 97 vindmøller fra Siemens Wind Power, hver på 6,0 MW og med en 154 m rotor, med en samlet kapacitet på 582 MW. Havmølleparkerne vil kunne levere CO2-fri strøm svarende til det årlige strømforbrug hos ca. 600.000 tyske husstande. DONG Energy har allerede sikret sig ubetinget bekræftelse på nettilslutning fra TSOen, TenneT, for Gode Wind 1 og 2.

"Investeringen i de 582 MW store Gode Wind-projekter bliver vores største nogensinde og vil konsolidere vores position som førende indenfor offshore vindenergi. Med opførelsen af parkerne i et område med gode vind- og bundforhold, relativt tæt ved kysten og i en klynge hvor vi kan høste synergier fra andre havmølleparker, er Gode Wind-projekterne en god business case for DONG Energy," siger koncerndirektør Samuel Leupold, som er ansvarlig for DONG Energy’s vindkraftaktiviteter.

DONG Energy vil modtage en fast pris pr. kWh produceret elektricitet de første 10 år af parkernes drift. Herefter vil DONG Energy få markedsprisen. Gode Wind-projekterne vil blive opført under det tyske Stauchungsmodell-støtteregime, som har til formål at støtte havmølleprojekter opført inden udgangen af 2017.

“Vi nærer stadig håb om, at den nye tyske regering inden længe vil fremlægge holdbare investeringsvilkår for perioden efter 2017. For en industri med projekter, der har en levetid på 30 år, er det helt afgørende at få skabt gennemsigtighed om investeringsvilkårene også for perioden efter 2017 for at gøre det muligt fortsat at udvikle og modne teknologien, reducere produktionsomkostningerne og yde et væsentligt bidrag til den tyske energiomstilling, Energiewende. Mere langsigtet sigtbarhed er ligeledes en forudsætning, hvis vi fortsat skal kunne tiltrække betydelig privat kapital fra pensionsfonde og kapitalforvaltere, som er parate til at investere i moderniseringen af det tyske energisystem,” siger Samuel Leupold.

Gode Wind 1 og 2 ligger ca. 45 km fra den tyske kyst i Nordsøen. De vil blive opført i umiddelbar forlængelse af Borkum Riffgrund 1-projektet, som DONG Energy opfører i øjeblikket. Når Gode Wind 1 og 2 er færdigopført, vil DONG Energy have opført ca. i alt 3,5 GW havvindmøller. DONG Energy’s mål er at have opført i alt 6,5 GW i 2020.

Opstart for offshore konstruktionen for Gode Wind-havmølleparkerne vil være i første halvdel af 2015, og havmølleparkerne forventes at være fuldt idriftsat i anden halvdel af 2016.

Gode Wind-projekterne forøger soliditeten og balancen i DONG Energy's portefølje af havmølleprojekter på tværs af geografi og regulatoriske regimer.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2013-2014.

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 9955 6543

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.