INDFRIELSESMEDDELELSE TIL DE RESTERENDE EJERE AF EUR 700.000.000 7,75% HYBRIDOBLIGATIONER MED UDLØB I 3010 OG MEDDELELSE TIL EJERE AF GBP 500.000.000 5,75% OBLIGATIONER MED UDLØB I 2040

DONG Energy A/S (“DONG Energy”) giver hermed uigenkaldelig meddelelse til de resterende ejere af EUR 700.000.000 7,75% hybridobligationer (ISIN XS0560190901) med udløb i 3010 (“3010 Obligationerne”) om indfrielse af den samlede udestående mængde 3010 Obligationer i forlængelse af indtrædelsen af en Ratings Event i henhold til 3010 Obligationernes betingelse 6(e).

De udestående 3010 Obligationer vil blive indfriet den 15. oktober 2013 (“Indfrielsesdagen”) til en indfrielseskurs på 101% af hovedstolen med tillæg af påløbne ikke-betalte renter fra (og inklusiv) 1. juni 2013 til (men eksklusiv) Indfrielsesdagen (”Early Redemption Amount”).

Som følge af indfrielsen vil notering af samt adgang til at handle 3010 Obligationerne på Luxembourg Stock Exchange ophøre med effekt fra Indfrielsesdagen.

DONG Energy giver hermed endvidere meddelelse til alle  ejere af GBP 500.000.000 5,75% obligationer med udløb i 2040 udstedt af DONG Energy (”Referenced Debt Holders”) om, at Replacement Capital Covenant (“RCC”) indeholdt i et deed poll dateret 24. januar 2011 (“Deed Poll”) ikke længere vil være gældende som følge af indfrielsen af 3010 Obligationerne i overensstemmelse med betingelse 4.1(a) i Deed Pool’en.

Deed Poll’en er tilgængelig for Referenced Debt Holders hos Citicorp Trustee Company Limited.

Begreber med store bogstaver anvendt i denne meddelelse har den samme betydning som i henholdsvis 3010 Obligationernes betingelser (terms and conditions) og Deed Poll'en.In

dholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det forventede investeringsniveau i 2013-2014.

 

For yderligere information, kontakt:
 

Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 9955 6543
 

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.