DONG Energy frasælger ejerandel i Stadtwerke Lübeck GmbH

I en koncernmeddelelse den 14. maj 2012 bekendtgjorde DONG Energy overvejelser om sit fremtidige engagement i Stadtwerke Lübeck GmbH. DONG Energy’s ejerandel udgør 25,1%.

Den indledende salgsproces er nu afsluttet, og DONG Energy’s ejerandel vil  blive overtaget af STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft. Handlens gennemførelse er dog fortsat betinget af navnlig de tyske myndigheders fusionskontrol
og godkendelse.

Salgsprisen for ejerandelen på 25,1% er EUR 42,3 millioner (svarende til ca. DKK 315 mio.). Frasalget forventes at resultere i en avance før skat på DKK 176 millioner. Avancen påvirker ikke EBITDA.

”Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Stadtwerke Lübeck, og jeg er glad for, at det også efter salget kan fortsætte i kraft af vores klimapartnerskab og Stadtwerke Lübecks minoritetsejerandel i Nysted Havmøllepark,” siger koncerndirektør Morten Hultberg Buchgreitz, DONG Energy.

Frasalget er en del af den finansielle handlingsplan, DONG Energy fremlagde 27. februar 2013, hvor selskabet offentliggjorde, at det ville frasælge ikke-kerne aktiviteter for DKK 10 mia. i 2013-2014, og afhændelse af ejerandelen i Stadwerke Lübeck ændrer ikke DONG Energy’s fokus på Tyskland som et af koncernens centrale markeder.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2013-2014.

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations

Carsten Birkeland Kjær

+45 9955 7765

 

Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.