DONG Energy sælger norsk kraftværk til Statoil

DONG Energy har i dag underskrevet en aftale med Statoil, hvor Statoil overtager DONG Energy's samlede ejerandel på 100 % af aktierne i DONG Generation Norge AS, som ejer og driver det norske gasfyrede kraftværk Energiverk Mongstad. Kraftværket er bygget af DONG Energy og blev idriftsat i 2010.

Den samlede salgspris (selskabsværdi) for DONG Energy's 100 % ejerandel er NOK 1,8 milliarder (svarende til ca. DKK 1,7 milliarder eller EUR 229 millioner). Handlen forventes gennemført i tredje kvartal. Salget forventes at resultere i et tab før skat på ca. DKK 160 millioner og vil ikke påvirke EBITDA.

Salget er et vigtigt element i den finansielle handlingsplan, som DONG Energy præsenterede den 27. februar 2013, hvor selskabet fremlagde sine intentioner om at frasælge ikke-kerneaktiviteter til en værdi af DKK 10 milliarder i 2013-2014.

"Med Mongstad-salget tager vi endnu et vigtigt skridt i realiseringen af vores finansielle handlingsplan. Vi har nu solgt ikke-kerneaktiviteter for ca. DKK 9 milliarder i alt," siger Henrik Poulsen, adm. direktør i DONG Energy.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det forventede investeringsniveau for 2013-2014.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
9955 7765

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for DKK 67 milliarder (EUR 9.0 milliarder) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.