Ombygning af Studstrupværket udsættes

DONG Energy udsætter den tidligere udmeldte ombygning af Studstrupværkets blok 3, der skal gøre kraftvarmeværket i stand til at fyre med træpiller i stedet for kul. Udsættelsen skyldes, at lovgrundlaget for forsyningssikkerhedsafgift på biomasse endnu ikke er på plads.

Ombygningen forventes genoptaget, når lovgrundlaget om forsyningssikkerhedsafgift på biomasse foreligger.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det forventede investeringsniveau for 2013-2014.

 

For yderligere information, kontakt:
 

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
+45 9955 7765
 

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.