DONG Energy fusionerer to forretningsområder

DONG Energy har besluttet at forenkle koncernstrukturen ved at sammenlægge forretningsområderne Energy Markets og Sales & Distribution.

Energy Markets varetager i dag sourcing, trading og engrossalg, mens Sales & Distribution varetager salg til erhvervskunder og privatkunder samt drift af koncernens distributionsnet, gaslager og olierør. Fusionen vil skabe ét samlet forretningsområde for DONG Energy's kunde- og markedsvendte aktiviteter under navnet Customers & Markets.

”Med Customers & Markets skaber vi én samlet organisation, der er rettet mod kunderne og markedets behov. Dermed udbygger vi vores muligheder for fortsat at tilbyde kunderne konkurrencedygtige produkter og løsninger og reducerer den interne kompleksitet i koncernen,” siger administrerende direktør i DONG Energy Henrik Poulsen.

Arbejdet med at restrukturere koncernens midstream gas-aktiviteter fortsætter uændret som en del af det nye forretningsområde, med henblik på at disse aktiviteter skal levere et positivt driftsresultat i 2014.

I forbindelse med strukturændringen overføres det fulde ansvar for koncernens to gasfyrede kraftværker i Storbritannien og Holland til forretningsområdet Thermal Power. Hidtil har det kommercielle optimeringsansvar for de to gasfyrede kraftværker været forankret i Energy Markets, mens driftsansvaret har ligget i Thermal Power.

Det nye forretningsområde Customers & Markets vil have ca. 1600 medarbejdere og stå for mere end halvdelen af DONG Energy's samlede omsætning. Fremover vil DONG Energy's koncernstruktur bestå af fire forretningsområder: Exploration & Production, Wind Power, Thermal Power og Customers & Markets.

Morten Hultberg Buchgreitz, der i dag er koncerndirektør for Energy Markets, bliver koncerndirektør for Customers & Markets. Lars Clausen, der i dag er koncerndirektør for Sales & Distribution, forlader efter gensidig aftale DONG Energy.

Henrik Poulsen siger:

”Jeg vil gerne sige Lars Clausen tak for en stor indsats i DONG Energy. Under hans ledelse er Sales & Distribution blevet stadigt mere kundefokuseret og har skabt gode resultater i et svært marked, bl.a. gennem effektivisering af den regulerede distributionsforretning.”

Ændringen af organisationen gennemføres med virkning fra 1. maj 2013, og DONG Energy vil i forbindelse med halvårsregnskabet for 2013 rapportere efter den nye koncernstruktur.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det forventede investeringsniveau for 2013-2014.

 

For yderligere information, kontakt:
 

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662
 

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.