DONG Energy indgår aftaler om 6 megawatt havmøller med Siemens AG til tyske projekter

DONG Energy og Siemens AG har indgået aftaler, der sikrer potentiel levering og vedligeholdelse af i alt 154 havmøller på hver 6 megawatt - en samlet kapacitet på 924 megawatt. Med aftalerne får DONG Energy mulighed for at opføre vindmøllerne på sine Gode Wind-projekter i Tyskland fra 2015. Leverancer og ydelser i henhold til aftalerne afhænger af myndighedsgodkendelse af de konkrete projekter, og om DONG Energy træffer positive investeringsbeslutninger på projekterne.

Efter at have erhvervet Gode Wind-projekterne i august 2012 gennemførte DONG Energy et udbud på levering af havmøller i overensstemmelse med reglerne for EU-udbud. De med Siemens AG indgåede aftaler er et resultat af dette udbud.

Aftalerne vedrører Siemens’ 6 megawatt havmølle med en 154 meter rotor baseret på den gearløse direct drive teknologi.

“Med disse aftaler øger vi vores engagement i det tyske marked for havvind. Vi er allerede ved at opføre vores første havmøllepark i Tyskland og i gang med at modne en række andre projekter, herunder Gode Wind-projekterne, hvor vi planlægger at bruge leverancerne indeholdt i disse aftaler,” siger Samuel Leupold, koncerndirektør i DONG Energy Wind Power, og fortsætter:

“Det er vores mål inden 2020 at have opført offshore vindkapacitet på 6.500 megawatt sammenlignet med de 1.700 megawatt, vi allerede har opført. Aftalerne med Siemens AG er et vigtigt skridt på vejen mod at opfylde dette mål. Jeg er derfor glad for, at vi har gennemført udbuddet og indgået aftaler om vindmøllerne.”

Aftalerne er et vigtigt led i DONG Energy’s strategi om en markant udbygning af havvind og vil styrke selskabets position indenfor offshore vind. Større og mere effektive vindmøller udgør en hjørnesten i selskabets ambition om at nedbringe prisen på energi fra vindmøller på havet.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det forventede investeringsniveau for 2013-2014.

 

For yderligere information, kontakt:


Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 9955 6543


Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.