DONG Energy kommenterer artikel i Weekendavisen

Weekendavisen skriver at DONG Energy arbejder på styrkelse af selskabets kapitalstruktur. DONG Energy skal i den forbindelse oplyse følgende:

DONG Energy er i dialog med sin hovedaktionær, Finansministeriet, om mulige initiativer til at styrke sin kapitalstruktur, herunder en potentiel tilførsel af egenkapital. Styrkelsen af kapitalstrukturen skal bidrage til udviklingen af koncernens profitable kerneområder.

Dialogen med Finansministeriet er endnu ikke afsluttet.

I forbindelse med DONG Energy’s præsentation af 2012 årsregnskab og ny strategi den 27. februar 2013 vil DONG Energy meddele yderligere om overvejelserne.

 

For yderligere information, kontakt:


Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662


Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 7.000 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com