DONG Energy's kommentarer til Rigsrevisionens beretning

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort sin beretning om DONG Energy. Beretningen er udarbejdet på foranledning af statsrevisorerne.

I beretningen lægger Rigsrevisionen vægt på, at DONG Energy siden fusionen i 2006 har forfulgt en strategi med henblik på at omlægge selskabets forretningsmodel for at sikre det fremtidige indtjeningsgrundlag. Det er sket gennem investering i opbygning af to nye forretningsområder indenfor offshore vind og olie- og gasproduktion. Det er i dette lys, at selskabets store investeringer og økonomiske resultater skal ses.

"Vi synes Rigsrevisionen har udarbejdet en grundig beretning, og konklusionerne svarer i vidt omfang til vores eget billede af DONG Energy. Beretningen peger på, at DONG Energy er midt i en stor omstilling, og at selskabets økonomi er forværret, som følge af omfattende investeringer og uforudsete tab i gasmarkedet i 2012, der sætter nøgletallene under pres," siger DONG Energy's administrerende direktør Henrik Poulsen.

Rigsrevisionen konkluderer, at DONG Energy's soliditet i perioden 2007-2011 har været tilfredsstillende, men konkluderer også, at 2012 var et problematisk år med utilfredsstillende indtjening for DONG Energy.

Hertil siger Henrik Poulsen:

"Det er korrekt, at 2012 ser ud til at blive et problematisk år for DONG Energy. Som vi redegjorde for i forbindelse med kvartalsregnskabet i november 2012, er DONG Energy, i lighed med andre store energiselskaber, blevet hårdt ramt af udviklingen på gasmarkedet, og vi har derfor udover driftstabet måttet foretaget en række nedskrivninger, der påvirker selskabets hensættelser, rentabilitet og soliditet i 2012."

Henrik Poulsen understreger, at ledelsen allerede har taget en række initiativer, der skal styrke DONG Energy's indtjening og kapitalstruktur.

"I forbindelse med den nye strategi, som vi præsenterer den 27. februar, vil vi også give en opdatering på arbejdet med den finansielle genopretningsplan."

"Vi vil nu studere Rigsrevisionens beretning nærmere med henblik på at tage hånd om de områder, hvor vi kan gøre det bedre," siger Henrik Poulsen.L

Læs DONG Energy's uddybende kommentarer til Rigsrevisionens beretning i vedhæftede dokument.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 7.000 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com.