DONG Energy og partnere lader Svane-licens udløbe

DONG Energy og partnere har, på baggrund af detaljerede tekniske evalueringer, besluttet ikke på nuværende tidspunkt at forfølge planerne om prøveboring af svane-feltet. 

Gas-forekomsten i Svane befinder sig på 5½-6 km. dybde ved et tryk på 1.200-1.300 bar, hvilket betragtes som værende på kanten af, hvad nuværende teknologi kan håndtere. 

Prøveboringen blev annonceret januar 2010 med en forventet investering på DKK 0,6-0,9 mia. 

Svane-licensen, 04/98, udløber 1. januar 2013. 

DONG Energy, operatør, har 35 procent ejerandel af Svane-licensen, Bayerngas Danmark ApS har 30 procent, Nordsøfonden 20 procent, og VNG Danmark ApS 15 procent.


Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det
forventede investeringsniveau.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 7.000 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com