DONG Energy fremrykker samarbejde med Vestas om test af V164-8,0 MW prototypemøllen i Østerild

DONG Energy og Vestas Wind Systems har i dag indgået en samarbejdsaftale om test af Vestas’ V164-8,0 MW vindmølle på Østerild testcenter i Danmark. DONG Energy kommer gennem aftalen til at deltage i udviklingen af Vestas’ V164-8,0 MW havmølle tidligere end oprindelig planlagt. Det sikrer DONG Energy indgående indsigt i og erfaring med Vestas’ nye havmølle på et tidligt stadie.

DONG Energy vil nu samarbejde med Vestas  omkring en række testaktiviteter af prototypen i Østerild testcenter for at fremskynde udviklingen af V164-8,0 MW.

Som følge af det styrkede samarbejde og tidligere adgang til relevante testdata fra Østerild testcenter, har DONG Energy besluttet ikke at opføre  V164-8,0 MW som et test- og demonstrationsprojekt i Frederikshavn. Baggrunden er, at hovedparten af de tests som DONG Energy planlagde at udføre i forbindelse med  Frederikshavn demonstrationsprojektet allerede er inkluderet i det testprogram, som Vestas planlægger at gennemføre i Østerild testcenter.

“Samarbejdet med Vestas om V164-8,0 MW møllen er meget spændende. Vi ser frem til at give vores input til udviklingen af Vestas’ næste generations vindmølle, da store møller, dedikeret til at kunne stå på havet er et vigtigt skridt hen imod en mere konkurrencedygtig havvindmølleteknologi,” siger Henrik Poulsen, adm. direktør for DONG Energy og fortsætter:

“Vi går positivt ind i samarbejdet med Vestas. Vi har en ambition om at nedbringe omkostningerne ved vedvarende energi. inden for en overskuelig fremtid, og V164-8,0 MW vindmøllen kan potentielt være et solidt bidrag til at nå dette,” udtaler Henrik Poulsen.

DONG Energy’s aktive deltagelse i prototypemøllen på et tidligt stadie vil bygge videre på samarbejdet mellem DONG Energy og Vestas.

”Jeg er meget glad for at se, at den mest erfarne havmølleoperatør, DONG Energy, så aktivt træder ind i de fremtidige test af V164-8,0 MW vindmøllen. Vindmøllen er en fantastisk mulighed for begge virksomheder, og det, at DONG Energy er så tæt involveret i testaktiviteterne er meget værdifuldt for os begge,” siger Ditlev Engel, adm. direktør i Vestas Wind Systems, og tilføjer:

”Jeg ser frem til at kvittere for den tillid DONG Energy har valgt at vise Vestas og vores næste generation havvindmølle ved at yderligere intensivere vores samarbejde.”

Vestas forventer, at den første mølle vil blive opført og nettilsluttet i Østerild testcenter i 2. kvartal 2014. Såfremt testresultaterne er positive, kan det give anledning til yderligere tests og eventuelt kommercielt samarbejde mellem de to virksomheder.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.

 

For yderligere information, kontakt:

 

DONG Energy

Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 9955 6543


Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

Vestas Wind Systems A/S

Michael Zarin

Senior Specialist, Global Media Relations
Group MarCom & Corporate Relations 

T +45 9730 7846
M +45 4084 1526

mizar@vestas.com
http://www.vestas.com

 

DONG Energy
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 7.000 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com

 

Vestas Wind Systems A/S
Hver eneste dag leverer Vestas’ vindmøller ren energi, der understøtter den globale kamp mod klimaforandringer. Vindenergi fra Vestas’ mere end 47.000 vindmøller er med til at reducere udledningen af kulstoffer med omkring 55 millioner tons CO2 om året, mens de samtidig bidrager til energisikkerhed og -uafhængighed.

I dag leverer Vestas vindenergi i mere end 70 lande og beskæftiger omkring 19.000 passionerede mennesker på vores service- og projekt-sites, i vores forskningsenheder, på vores fabrikker og på kontorer verden over. Med 65% flere installerede megawatts end vores nærmeste konkurrent og mere end 51 gigawatts akkumuleret installeret kapacitet på verdensplan, er Vestas den førende leverandør af vindenergi i verden.

Lær mere om Vestas ved at besøge vores website www.vestas.com