Frasalg af Walney 2 havmølleparkens transmissionsaktiver

Walney (UK) Offshore Windfarms Limited har i dag meddelt, at selskabet har gennemført salget af Walney 2 havmølleparkens transmissionsaktiver til Blue Transmission Walney 2 Limited, som er et licenstagerselskab stiftet af et konsortium bestående af Macquarie Capital Group Limited (Macquarie Capital) og Barclays Integrated Infrastructure Fund. Salgssummen er ca. GBP 110 mio. (ca. DKK 1.045 mio.).

Selskaberne bag Walney (UK) Offshore Windfarms Limited er DONG Energy (50,1%), SSE (Scottish and Southern Energy) (25,1%) og OPW (24,8%), et selskab ejet i fællesskab af den hollandske pensionskasse PGGM og Ampère Equity Fund (forvaltes af Triodos Investment Management). DONG Energy er den ledende part i opførelsen og driften af Walney Offshore Windfarms.

Transaktionen er gennemført, og aktiverne vil blive overdraget til Blue Transmission Walney 2 Limited i de kommende dage.

DONG Energy og Blue Transmission Walney 2 Limited har indgået en drifts- og vedligeholdelseskontrakt for transmissionsaktiverne.

Frasalget er et resultat af den britiske regerings beslutning om, at havmølleparker skal afhænde deres transmissionsaktiver til nye offshore transmissionsejere via en offentlig udbudsproces iværksat af Ofgem.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 9955 6543

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750

 

DONG Energy:
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.400 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com

 

SSE (Scottish and Southern Energy) er et af Storbritanniens førende energiselskaber. SSE beskæftiger sig med elproduktion, -distribution og -forsyning samt gasudvinding, -lagring, -distribution og -forsyning. Selskabets hovedformål er at levere energi til kunderne på en pålidelig og bæredygtig måde. SSE forsyner 10 millioner kunder i hele Storbritannien med energi, har opnået uafhængig anerkendelse som det energiselskab, der yder den bedste kundeservice, og er Storbritanniens førende producent af elektricitet fra vedvarende kilder. For yderligere information, se www.sse.com

 

PGGM er en førende hollandsk pensionsfond og serviceudbyder af pensionsrådgivning og -porteføljestyring, integreret varetagelse af aktiver (værdipapirer), ledelses support, og politisk rådgivning til dets institutionelle klienter. PGGM arbejder i øjeblikket på vegne af seks pensionsfonde og administrerer pensionsmidler på ca. €125 mia. for 2.5 mio. kunder. Som organisation, hjælper PGGM sine mere end 570.000 medlemmer med at sikre en værdifuld fremtid. PGGM arbejder alene eller sammen med strategiske partnere med at udvikle innovative, fremtidige løsninger, der kombinerer pensioner, pleje, bolig og beskæftigelse. For yderligere information, se www.pggm.nl

 

Ampère Equity Fund, der forvaltes af Triodos Investment Management, investerer udelukkende i vedvarende energiprojekter. Fonden har tiltrukket store hollandske institutionelle investorer med en samlet kapital på EUR 320 mio.. Den samlede kapital i fonden er investeret i en varieret portefølje af vind- og solprojekter i Vesteuropa. Fonden har en langsigtet strategi om at levere optimeret langsigtet kapitaludbytte og stabil værdiudvikling for sine investorer. Triodos Investment Management er et datterselskab af Triodos Bank, der har over 25 års erfaring med investeringer i vedvarende energi.