DONG Energy overvejer obligationsudstedelse

DONG Energy A/S har engageret Barclays, Danske Bank, JP Morgan og Nordea til at arrangere en række møder med europæiske obligationsinvestorer startende den 20. august. En obligationsudstedelse af benchmark-størrelse kan afhængig af markedsforholdene følge herefter.

”Virksomhedsobligationer er en del af DONG Energy’s almindelige finansieringskilder og bruges til at præfinansiere det igangværende investeringsprogram og til fastholdelse af den solide likviditetsreserve. Samtidig giver det nuværende lave renteniveau en mulighed for at optage attraktiv finansiering,” siger Morten Hultberg Buchgreitz, SVP og Group Treasurer i DONG Energy.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.

 

For yderligere information, kontakt:


Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 9955 6543
 

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.400 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011.  For yderligere information, se www.dongenergy.com