Strategiske overvejelser om ejerandel i Stadtwerke Lübeck GmbH

DONG Energy kan bekræfte forlydender om, at selskabet overvejer sit fremtidige engagement i Stadtwerke Lübeck. Der er indledt en proces, som kan resultere i et salg af selskabets ejerandel i Stadtwerke Lübeck GmbH. DONG Energy er minoritetsanpartshaver i selskabet med en ejerandel på 25,1 procent.

DONG Energy er meget tilfreds med samarbejdet med Stadtwerke Lübeck, der fuldt ud har levet op til forventningerne. Der er dog et ønske om at frigøre kapital til de store investeringer, DONG Energy foretager som led i den ambitiøse vækststrategi.

Planerne om et muligt salg af ejerandelen i Stadtwerke Lübeck ændrer ikke DONG Energy’s engagement eller øvrige aktiviteter i Tyskland, som anses for at være et af selskabets helt centrale markeder. DONG Energy leverer gas, el og relaterede ydelser til en række forsyningsselskaber og store erhvervskunder, opfører havmølleparker i den tyske del af Nordsøen og har gaslageraktiviteter i Kiel, Etzel, Peckensee og Nuttermoor.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. 

For yderligere oplysninger:

Media Relations
Morten Kidal
+45 9955 9583

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750