Øgede omkostninger til reparation af Siri-platformen – Stadig en god forretning

Som meddelt i juni 2011 gennemfører DONG Energy en permanent reparationsløsning for at genoprette den danske Nordsø-platform Siris strukturelle holdbarhed.

I løbet af projektet er de forventede reparationsomkostninger steget fra de oprindeligt forventede DKK 2 mia. til DKK 3,5 mia., hvoraf DKK 0,6 mia. er afholdt i 2011. For de resterende omkostninger (DKK 2,9 mia.) afhænger fordelingen mellem 2012 og 2013 af, hvordan projektet skrider frem, hvilket stadig er forbundet med en vis usikkerhed. Forventningerne er, at to tredjedele vil blive afholdt i 2012 og en tredjedel i 2013.

Flemming Horn Nielsen, Vice President i DONG Energy og ansvarlig for selskabets danske olie- og gasaktiviteter, understreger, at den valgte reparationsløsning og den fortsatte drift af den danske Nordsø-platform Siri på trods af de øgede omkostninger stadig er en god forretning:

”Siri-området rummer stadig værdifulde reserver og gode muligheder for nye reserver. Reparationsprojektet har været nødvendigt for at kunne sikre en høj sikkerheds- og miljøstandard for Siri-platformen, som vil fungere som hovedfelt for en række satellitfelter i området i mange år fremover,” siger Flemming Horn Nielsen.

De ændrede omkostninger skyldes hovedsageligt, at den påkrævede reparationsløsning på ingen måde er en standardopgave, men et komplekst offshore projekt, som omfatter ny teknik. I projektforløbet har design- og konstruktionsmæssige ændringer haft stor indvirkning på fabrikations- og installationsforhold.

Baggrunden for reparationsarbejdet på Siri er, at DONG Energy under en rutinemæssig inspektion i august 2009 opdagede revner i næsen af en undersøisk olielagertank under Siri-platformen. Der forekom ingen forurening, men af sikkerhedsmæssige hensyn blev produktionen indstillet i fem måneder og genoptaget i januar 2010, efter installationen af en midlertidig løsning.

Produktionen på Siri-feltet og behandling af olie fra Siri-området (i dag fra felterne Nini, Nini East, Stine og Cecilie) forventes at fortsætte på normalt niveau under reparationen. Som følge af øgede sikkerhedsforanstaltninger kan produktionsafbrydelser dog forventes i 2012 og 2013.

De anmeldte forsikringsskader relateret til skadesbegrænsning og sikring af platformen samt den permanente reparation er endnu ikke afsluttet. DONG Energy har ikke inkluderet nogen effekt fra forsikringskrav i de udmeldte
forventninger.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det forventede investeringsniveau. Den udmeldte forventning til 2013 med EBITDA væsentligt over 2012 fastholdes ligeledes.

 

For yderligere information, kontakt: 

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com.