Advokatundersøgelse: Anders Eldrup tilsidesatte sine forpligtigelser som adm. direktør

På bestyrelsesmøde i DONG Energy A/S afholdt den 9. marts 2012 besluttede bestyrelsen at anmode advokatfirmaet Norrbom Vinding om at gennemføre en advokatundersøgelse og vurdere, hvorvidt Anders Eldrup som adm. direktør i DONG Energy i forbindelse med etableringen af løn- og ansættelsesvilkår for nærmere angivne nuværende og tidligere medarbejdere har ageret på en sådan måde, at Anders Eldrup hermed må vurderes at have misligholdt sine forpligtelser som administrerende direktør.


Bestyrelsen for DONG Energy har på et bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 behandlet resultatet af advokatundersøgelsen fra advokatfirmaet Norrbom Vinding samt en 2nd opinion fra Kammeradvokaten om samme forhold.


Begge advokatfirmaer konkluderer entydigt, at Anders Eldrup har udvist en adfærd, der må kvalificeres som misligholdelse.


På denne baggrund har en enig bestyrelse i overensstemmelse med konklusionen om misligholdelse truffet beslutning om, at konsekvensen heraf må være, at Anders Eldrup alene vil modtage løn i den opsigelsesperiode, han efter sin kontrakt er berettiget til og dermed ingen fratrædelsesgodtgørelse i henhold til kontraktgrundlaget.


Bestyrelsen understreger, at Anders Eldrups fratrædelse ikke forandrer selskabets strategi.


Som tidligere meddelt er DONG Energy’s økonomidirektør Carsten Krogsgaard Thomsen konstitueret som administrerende direktør for DONG Energy samt for forretningsområdet Wind Power. Bestyrelsen har igangsat en proces med henblik på ansættelse af ny adm. direktør til koncernen.


Der vil blive afholdt pressemøde om sagen den 28. marts 2012 kl. 14.30 hos DONG Energy, Nesa Allé 1, Gentofte.


Som bilag vedlægges:
1. Resumé af advokatundersøgelse fra Norrbom Vinding
2. 2nd opinion fra Kammeradvokaten om samme sag


Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det forventede investeringsniveau.


For yderligere information, kontakt:


Group Communication
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662


Eller


Media Relations
Helene Aagaard
+45 9955 9330


Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com