Centrica og DONG Energy danner joint venture for at udvikle Runde 3 projekt i Det irske Hav, UK

Centrica og DONG Energy  har dannet et joint venture for sammen at udvikle havmølleprojekter i Irish Sea Zone, som er en del af Storbritanniens Runde 3, og som har en samlet kapacitet på 4,2 GW. Ifølge aftalen vil DONG Energy betale op til  ca. GBP 40 millioner for en andel på 50%. DONG Energy vil betale  GBP 15 millioner ved afslutning af transaktionen, mens den øvrige betaling er betinget af, at der opnås tilladelse til et projekt i zonen, og at DONG Energy træffer en endelig investeringsbeslutning herom.

Joint venturet cementerer forholdet mellem to af Storbritanniens førende udviklere af havmølleparker, som sammenlagt råder over 1GW af havvindkraft  i drift eller under opførelse i England. Centrica og DONG Energy har allerede fælles interesser i Barrow og Lincs offshore vindmølleparker.

De to virksomheder vil arbejde sammen med at udvikle projekter i zonen i et 50/50 partnerskab mens byggeledelsen af ​​ projekterne vil veksle mellem parterne. For det første projekt under Centricas ledelse, forventes endelig investeringsbeslutning i 2016.

Mark Hanafin, administrerende direktør i Centrica Energy, siger: "Indgåelsen af dette joint venture med DONG Energy er et naturligt skridt, der vil kombinere begge selskabers ekspertise og bidrage til at realisere zonens fulde potentiale. Partnerskabet er en del af vores strategi om at levere værdi fra vores voksende forretning."

Carsten Krogsgaard Thomsen, konstitueret CEO,DONG Energy siger: "Dette er DONG Energy's andet Runde 3 projekt, og Centrica er en naturlig partner for os, da vi allerede har et godt samarbejde med dem fra tidligere projekter. Partnerskabet cementerer også vores position som en af ​​de førende aktører på det britiske marked for offshore vind. Det er et strategisk bidrag til vores langsigtede pipeline af projekter, som bidrager til industrialiseringen af  havvindmølleindustrien og reducerer omkostningerne fra offshore vindkraft."

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det forventede investeringsniveau.

 

Fakta

  1. DONG Energy køber en 50% ejerandel i Centrica Energy Renewable Investments Ltd, et selskab oprettet til at eje og forvalte de aktiviteter, aktiver, passiver og tilsagn i forbindelse med projekter i Runde 3 i Irish Sea Zone. Centrica Energy Renewable Investments Ltd er i øjeblikket et 100% ejet datterselskab af Centrica Renewable Energy Limited og vil blive omdøbt til Celtic Array Limited efter ​​transaktionens gennemførelse.
     
  2. I januar 2010 meddelte Centrica, at selskabet var blevet tildelt The Irish Sea Zone, som en del af The Crown Estates Runde 3 offshore udbudsrunde.
     
  3. Siden Centrica blev tildelt rettighederne til at udvikle zonen, har selskabet udført indledende forundersøgelser. Dette arbejde har involveret en række detaljerede undersøgelser på tværs af zonen samt drøftelser med andre aktører med det formål at identificere de vigtigste begrænsninger i de områder, hvor Centrica mener, at udviklingen kan finde sted og for at identificere områder i zonen, som det ikke er muligt at udvikle. Baseret på disse fortsatte undersøgelser er der igangsat en proces for at identificere mulige områder for de enkelte vindmølleprojekter.


Centrica
Centrica er et top 30 FTSE 100 energiselskab, der hovedsagligt opererer i Storbritannien og Nordamerika. Upsteam, fremskaffer, genererer, behandler, handler og lagrer energi. Downstream leverer gas og elektricitet til millioner af hjem og virksomheder og tilbyder en vifte af private energiløsninger og kulstoffattige produkter og tjenester. For yderligere information, se www.centrica.com

DONG Energy
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com
 

For yderligere information, kontakt:

 

DONG Energy

Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 9955 6543

 

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750

 

Centrica

Investor Relations:               
+44 (0)1753 494900

 

Media Relations:                  
+44 (0)800 107 7014