Årsregnskabsmeddelelse 2011 – et solidt resultat

Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt årsrapporten for 2011 med følgende hovedtal og forventninger:

  • Nettoomsætningen steg med 2,2 mia. kr. til 56,8 mia. kr.
  • EBITDA udgjorde 13,8 mia. kr., hvilket var på niveau med 2010 (14,1 mia. kr.).
  • Årets resultat udgjorde 2,9 mia. kr. og var 1,6 mia. kr. lavere end i 2010 bl.a. som følge af lavere avance ved salg af virksomheder.
  • Pengestrømme fra driftsaktivitet faldt med 1,6 mia. kr. til 12,6 mia. kr.
  • Nettoinvesteringer udgjorde 13,1 mia. kr. mod 8,5 mia. kr. i 2010 og vedrørte primært vindaktiviteter samt olie- og gasfelter.
  • Den rentebærende nettogæld steg med 1,5 mia. kr. til 23,6 mia. kr. ved udgangen af året.
  • Det indstilles, at der udbetales udbytte på 1,5 mia. kr. til aktionærerne.

Adm. direktør Anders Eldrup:

"2011 gav et solidt resultat med et EBITDA på niveau med 2010. Frem mod 2015 forventer vi fortsat at fordoble EBITDA i forhold til 2009.


Forventninger
I 2012 forventes EBITDA at være på niveau med 2011. Fra 2013 forventes det at ligge væsentligt over niveauet i årene 2010-2012.


I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere 12. marts 2012 kl. 10.00:

Danmark: +45 32 71 47 67
International: +44 207 509 5139


Telefonkonferencen kan følges live på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/webcasts.aspx


Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/finansielle_praesentationer.aspx


Årsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/aarsrapport


I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen ændres navnene for forretningsområderne Renewables og Generation til henholdsvis Wind Power og Thermal Power.For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Helene Aagaard
+45 99 55 93 30

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 99 55 97 50


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com