DONG Energy frasælger 50 pct. af tysk havmøllepark til KIRKBI og Oticon Fonden

DONG Energy har i dag indgået en aftale om at sælge 50 pct. af den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund 1 til LEGO Koncernens moderselskab KIRKBI A/S og Oticon Fonden, via sit 100 pct. ejede investeringsselskab, William Demant Invest A/S, for DKK 4,7 mia.

Borkum Riffgrund 1 kommer til at bestå af 77 3,6 MW vindmøller fra Siemens Wind Power. Parken vil kunne levere CO2-fri strøm svarende til mere end 285.000 husstandes årlige elforbrug.

KIRKBI deltager i køberkonsortiet med en investering på DKK 3 mia., hvilket giver en ejerandel på 32 pct. William Demant Invest investerer DKK 1,7 mia., hvilket giver en ejerandel på 18 pct.

Købesummen betales i fire rater startende ultimo 2012 og med sidste betaling ultimo 2015. Raterne udgør henholdsvis 11, 12, 56 og 21 procent af købssummen.

DONG Energy forpligter sig til at opføre Borkum Riffgrund 1 havmøllepark til en fast pris og til et fastlagt tidspunkt. Den 1. oktober 2015 forventes KIRKBI og William Demant Invest at overtage den færdiggjorte havmøllepark sammen med den indtjening, der følger deres ejerandel. Produktion inden dette tidspunkt vil primært tilfalde DONG Energy. DONG Energy har indgået en 15-årig aftale med KIRKBI og William Demant Invest om drift og planlagt vedligeholdelse af parken.

DONG Energy har tidligere indgået partnerskabsaftaler med institutionelle investorer om investering i vedvarende energiproduktion, men aftalen med KIRKBI og Oticon Fonden er den første med privatejede virksomheder.

”Aftalen er et stort skridt frem for DONG Energy's partnerskabsmodel for finansiering af havmølleparker. Markedet for havvind er i enorm vækst i disse år, fordi en række lande ønsker at omstille til grøn energi. Det har skabt et stort behov for ekstern kapital, og derfor glæder jeg mig over, at vi også kan tiltrække kapital fra privatejede virksomheder og industrien. Aftalen styrker vores position som markedsleder indenfor konstruktion og drift af havmølleparker og viser, at vores partnerskabsmodel også fungerer på det tyske marked,” siger Anders Eldrup, adm. direktør i DONG Energy.

For KIRKBI A/S, som ejer 75 procent af LEGO Koncernen, er der tale om en sund langsigtet investering, der samtidig bidrager med mere vedvarende energi til omverdenen. LEGO Koncernen har som mål at skabe vedvarende energikapacitet til at dække 100 % af sit energibehov i 2020. Med investeringen i vindmølleprojektet i Tyskland vil LEGO Koncernen opfylde sit mål, da el-produktionen fra mølleparken forventes at være højere end virksomhedens samlede elforbrug til og med 2020.

”En af vores grundlæggende værdier er, at vi vil hjælpe med til, at fremtidige generationer af børn kan vokse op i en bedre verden. Det gør vi først og fremmest gennem vores legematerialer, men også ved at øge sikkerheden for medarbejderne, forbedre energieffektiviteten i produktionen og reducere i mængden af affald. Især for vedvarende energi har vi en ambitiøs målsætning, og derfor er jeg meget glad for nu at offentliggøre investeringen,” siger Jørgen Vig Knudstorp, adm. direktør i LEGO Koncernen.

Også hos Oticon Fonden ser man opførslen af vindmølleparken som en god og langsigtet økonomisk investering og som et vigtigt skridt hen imod en positiv balance på koncernens energiregnskab. I 2015, når parken er fuldt kørende, vil Oticon Fondens andel producere el svarende til mere end fem gange Oticons samlede globale forbrug.

”Som en af verdens førende producenter af høreapparater har vi en lang tradition for at bruge innovation og fremsynethed til at øge livskvaliteten for mennesker med høretab - og det er en vigtig opgave, for dem er der 500 millioner af. Vi vil gerne bære vores del af ansvaret for at løse fremtidens energiudfordringer, og derfor ser vi meget positivt på denne betydelige investering i vedvarende energi, der langt overgår det forbrug, vi selv har som virksomhed,” siger Søren Nielsen, adm. direktør i Oticon A/S.

Transaktionen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Transaktionen forventes afsluttet i 2. kvartal 2012.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 eller det forventede investeringsniveau.


FAKTA
Opførelsen af Borkum Riffgrund 1 forventes påbegyndt i 2013, og parken vil levere den første strøm i 2014. Parken bliver bygget i den tyske del af Nordsøen, ca. 55 km fra Tysklands nordvestlige kyst. DONG Energy videreudvikler også naboprojektet, Borkum Riffgrund 2. Der er ikke truffet investeringsbeslutning vedrørende dette projekt.

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com

Oticon Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem sit 100 pct.-ejede investeringsselskab William Demant Invest A/S er hovedaktionær i William Demant Holding A/S (WDH). Oticon, der er en del af WDH, er i dag blandt verdens førende producenter af høreapparater. Koncernen har over 7.000 ansatte og aktiviteter i mere end 100 lande verden over.

KIRKBI A/S er Kirk Kristiansen familiens holding- og investeringsselskab med hovedaktiviteter indenfor 75% ejerandel af LEGO Koncernen, 36% ejerandel af Merlin Entertainments samt øvrige investeringer i finansielle aktiver og ejendomme.

LEGO Koncernen beskæftiger sig med udviklingen af børns kreativitet gennem leg og læring. Med udgangspunkt i den verdensberømte LEGO® klods forsyner virksomheden i dag børn i mere end 130 lande med legetøj, oplevelser og undervisningsmateriale. LEGO Koncernen har omkring 10.000 medarbejdere og er verdens tredjestørste producent af legematerialer.

For yderligere information, kontakt:

DONG Energy

Media Relations
Helene Aagaard
+45 9955 9330

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


KIRKBI A/S
Frederikke Tømmergaard
+ 45 5215 9373


LEGO Koncernen
Charlotte Simonsen
+ 45 7050 6579


Oticon
Søren Nielsen
+45 3917 7100


William Demant Invest
Niels Jacobsen
+45 3917 7100