Stabilt resultat for årets første 9 måneder

Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt delårsrapporten for de første 9 måneder af 2011 med følgende forventninger og hovedtal i forhold til de første 9 måneder af 2010: 

 • EBITDA udgjorde 11,7 mia. kr. mod 10,6 mia. kr. i de første 9 måneder af 2010. Stigningen kan primært henføres til højere energipriser, en positiv effekt fra genforhandling af gaskontrakter samt højere olie- og gasproduktion delvist modsvaret af lavere avance ved gassalg.
   
 • Pengestrømme fra driftsaktivitet faldt til 8,6 mia. kr. fra 9,7 mia. kr. i de første 9 måneder af 2010 på trods af det højere EBITDA. Dette skyldtes primært højere betalt skat i Norge samt stigende pengebindinger i arbejdskapital som følge af højere aktivitet samt større værdi af gas- og kullagre.
   
 • Resultat efter skat blev 3,5 mia. kr., hvilket var på niveau med de første 9 måneder af 2010. Det uændrede resultat dækker over højere EBITDA, lavere finansielle nettoomkostninger, højere afskrivninger samt nedskrivning på offshore gasledningerne.
   
 • Nettoinvesteringer udgjorde 12,6 mia. kr. i de første 9 måneder af 2011 og vedrørte primært udbygning af vindaktiviteter samt gas- og oliefelter.
   
 • Den rentebærende nettogæld steg med 5,2 mia. kr. fra udgangen af 2010 til 27,3 mia. kr. pr. 30. september 2011.


Forventninger
EBITDA for 2011 forventes fortsat at blive på niveau med 2010, svarende til udmeldingen i årsrapporten for 2010.

Anders Eldrup: ”Det er et solidt og tilfredsstillende resultat, vi kan præsentere for de første 9 måneder af 2011. Vores investeringer i vindaktiviteter gør, at vi er hastigt på vej i omstillingen til ren og stabil energi, og vi ser nu, at investeringerne giver resultater med en højere produktion fra vores vindparker og en stigning i omsætningen. Samtidig ser vi nu en stigende produktion fra vores olie- og gasfelter.”

 

En telekonference for investorer og analytikere holdes den 7. november kl. 11.00.

Telefonnummer til telekonferencen:
Danmark: +45 32 71 47 67
International: +44 207 509 5139

Telekonferencen kan følges live på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/webcasts.aspx


Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før telekonferencen på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/finansielle_praesentationer.aspx
 

Se rapporten på: www.dongenergy.com/delaarsrapporter

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Helene Aagaard
+45 9955 9330

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750
 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com