Frasalg af Walney 1 havmølleparkens transmissionsaktiver

Walney Windfarms Limited har i dag meddelt, at selskabet har gennemført salget af Walney 1 havmølleparkens transmissionsaktiver til Blue Transmission Walney 1 Limited, som er et licenstagerselskab stiftet af et konsortium bestående af Macquarie Capital Group Limited og Barclays Integrated Infrastructure Fund. Salgssummen er ca. GBP 105 mio.

Selskaberne bag Walney Windfarms Limited er DONG Energy (50,1%), SSE (Scottish and Southern Energy) (25,1%) og OPW (24,8%), et selskab ejet i fællesskab af den hollandske pensionskasse PGGM og Ampère Equity Fund (forvaltes af Triodos Investment Management). DONG Energy er den ledende part i opførelsen og driften af Walney Offshore Windfarms.

Transaktionen er gennemført og aktiverne vil blive overdraget til Blue Transmission Walney 1 Limited i de kommende dage.

DONG Energy og Blue Transmission Walney 1 Limited har indgået en drifts- og vedligeholdelseskontrakt for transmissionsaktiverne.

Frasalget er et resultat af den britiske regerings beslutning om at havmølleparker skal afhænde deres transmissionsaktiver til nye offshore transmissionsejere via en offentlig udbudsproces iværksat af Ofgem.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.

 

For yderligere information, kontakt:

 

DONG Energy

Media Relations

Andreas Krog

+45 9955 2023

 

DONG Energy

Investor Relations

Morten Hultberg Buchgreitz

+45 9955 9750

 

Om DONG Energy:

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle med energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for DKK 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com.

DONG Energy er stærkt engageret i produktionen og udbygningen af vedvarende energi i Storbritannien. Selskabet driver i dag havmølleparkerne Gunfleet Sands (172 MW), Burbo Bank (90 MW), Barrows (90 MW) og Walney 1 (184 MW). Derudover er DONG Energy involveret i opførelsen af fire nye store havmølleparker i Storbritannien, herunder verdens største havmøllepark, London Array (630 MW), som forventes idriftsat i 2012.

 

SSE (Scottish and Southern Energy) er et af Storbritanniens førende energiselskaber. SSE beskæftiger sig med elproduktion, -distribution og -forsyning samt gasudvinding, -lagring, -distribution og -forsyning. Selskabets hovedformål er at levere energi til kunderne på en pålidelig og bæredygtig måde. SSE forsyner 10 millioner kunder i hele Storbritannien med energi, har opnået uafhængig anerkendelse som det energiselskab, der yder den bedste kundeservice, og er Storbritanniens førende producent af elektricitet fra vedvarende kilder.

For yderligere information, se www.sse.com

 

PGGM er den administrative organisation for kollektive pensionsordninger, primært i pleje- og velfærdssektoren. Det er også en indtægtskilde for folk i pleje- og velfærdssektoren. PGGM forvalter i dag omkring EUR 100 mia. pensionsmidler for over 2,3 millioner kunder.
 

Ampère Equity Fund, der forvaltes af Triodos Investment Management, investerer i vedvarende energiprojekter i Vesteuropa. Fonden investerer beløb i størrelsesordenen EUR 10 mio. til EUR 50 mio. egenkapital pr. investering. Fonden fokuserer på investeringer i energiproducerende aktiver, der anvender kendt teknologi, såsom landvind, havvind, solcelleanlæg, koncentreret solerenergianlæg og biomassekraftværker, der giver et stabilt og forudsigeligt langsigtet afkast til sine investorer. Fonden har tiltrukket store hollandske institutionelle investorer med en samlet kapital på EUR 320 mio., som giver sikkerhed for finansiering af fondens investeringsstrategi frem til udgangen af 2011. Triodos Investment Management er et datterselskab af Triodos Bank, der har over 25 års erfaring med investeringer i vedvarende energi.