Vilkår på plads for frasalg af Gunfleet Sands havmølleparkens transmissionsaktiver

Vilkårene for frasalget af Gunfleet Sands I og II havmølleparkernes transmissionsaktiver er nu aftalt mellem DONG Energy og køberen TC Gunfleet Sands OFTO Limited (Transmission Capital Partners). Salgssummen er GBP 49,5 mio. Transaktionen er gennemført og aktiverne er overdraget til TC Gunfleet Sands OFTO Limited. 

Frasalget er et resultat af den britiske regerings beslutning om at havmølleparker skal afhænde deres offshore transmissionsaktiver til nye offshore transmissionsejere ("OFTO") via en offentlig udbudsproces forestået af Ofgem.

Ved overdragelsen af transmissionsaktiverne vil DONG Energy indgå en 5-årig drifts- og vedligeholdelseskontrakt.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.

Yderligere oplysninger:

Media Relations
Helene Aagaard
+45 9955 9330

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle med energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for DKK 55 mia. (EUR 7,3 mia.) i 2010. Se www.dongenergy.com for yderligere oplysninger.