DONG Energys reparationsløsning eneste tilstrækkelige løsning for Siri

Tidligere i dag annoncerede DONG Energy gennemførelsen af en permanent reparationsløsning for den danske Nordsø-platform Siri.

DONG Energy anser den valgte løsning som den eneste mulige og tilstrækkelige reparationsløsning, der som påkrævet i lovgivningen snarest kan bidrage til, at Siri drives på en måde, der permanent opfylder de nødvendige sikkerheds- og miljømæssige standarder og tilfredsstiller de regulatoriske krav.

DONG Energy's medejer af Siri har i en meddelelse i dagudtalt, at de ikke er enige i den valgte løsning

"Som operatør vil DONG Energy ikke gå på kompromis med miljø- eller sikkerhedsmæssige aspekter, og vi vil derfor gå videre med den permanente reparationsløsning. Det forventes og kræves af en ansvarlig operatør at udføre sine aktiviteter på en sikker og miljømæssigt ansvarlig måde i overensstemmelse med de lovmæssige krav, herunder Offshoresikkerhedsloven.

Vores licenspartner er forpligtet til at støtte os i at operere ansvarligt og vi handler på vegne af og til fordel for alle ejerne i Siri-området", siger Søren Gath Hansen, koncerndirektør i DONG Energy, og ansvarlig for selskabets olie- og gasaktiviteter.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 eller det
forventede investeringsniveau.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com