Permanent løsning for Nordsøplatform Siri

DONG Energy gennemfører nu en permanent reparationsløsning for den danske Nordsø-platform Siri.

DONG Energy har arbejdet intensivt med eksterne ingeniørselskaber og har nu fundet en permanent løsning for reparation af Siri-platformens beskadigede undersøiske struktur. Det er af afgørende vigtighed at udføre en tilstrækkelig reparation for at kunne drive platformen på en sikker og ansvarlig måde. Reparationen vil genetablere platform-strukturens integritet i overensstemmelse med Offshoresikkerhedsloven.

Omkostningerne vil blive betragtet som operationelle omkostninger. De samlede omkostningerne udgør i 2011 og 2012 ca. DKK 2 mia. DONG Energy har 50 procent ejerandel af Siri-platformen.

Ifølge det valgte koncept installeres kabler mellem platformens ben, og der etableres en selvstændig undersøisk understøtning af en del af den eksisterende struktur. Ifølge planen er reparationen tilendebragt i 2012.

De anmeldte forsikringsskader relateret til skadesbegrænsning og sikring af platformen samt den permanente reparation er endnu ikke afsluttet. DONG Energy har ikke inkluderet nogen effekt fra forsikringskrav i de udmeldte forventninger for 2011.

"Der er stadig betydelige olieressourcer i Siri-området, og vi er tilfredse med at have fundet en løsning for Siri-platformen, så vi kan producere reserverne fra Siri-feltet og dets forbundne satellit-felter på sikker vis mange år fremover", siger Flemming Horn Nielsen, Vice President i DONG Energy, og ansvarlig for selskabets danske olie- og gasaktiviteter.

Baggrund for reparationsarbejdet på Siri
DONG Energy valgte i august 2009 at stoppe produktionen fra Siri-platformen. Det skete, da en planlagt inspektion havde afsløret revner i en undersøisk struktur placeret i tilknytning til olie-lagertanken under platformen.

I januar 2010 blev produktionen fra Siri-platformen genoptaget efter implementeringen af midlertidige sikringsmæssige tiltag.

Da omkostningerne til den permanente reparationsløsning delvis opvejes af positiv effekt fra højere energipriser, ændrer indholdet af denne meddelelse ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 eller det forventede investeringsniveau som udmeldt i forbindelse med årsregnskabet for 2010. EBITDA for 2011 forventes således fortsat at blive på niveau med 2010.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560 

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com