Delårsrapport - 1. kvartal 2011 - Solidt og tilfredsstillende resultat

Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2011 med følgende forventninger og hovedtal i forhold til 1. kvartal 2010: 

  • EBITDA udgjorde 4,8 mia. kr. mod 4,7 mia. kr. i 1. kvartal 2010. Højere energipriser og produktion af el blev modsvaret af lavere indtjening fra handel med gas
  • Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 4,3 mia. kr. mod 3,9 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og var primært drevet af en reduktion i nettoarbejdskapitalen
  • Resultat efter skat blev 1,4 mia. kr. mod 2,3 mia. kr. i 1. kvartal 2010. Faldet skyldes primært højere afskrivninger og gevinst ved frasalg i 2010
  • Den rentebærende nettogæld faldt med 2,3 mia. kr. fra udgangen af 2010 til 19,9 mia. kr. pr. 31. marts 2011, da pengestrømme fra driftsaktivitet og udstedelse af hybridkapital var større end pengestrømme fra investeringsaktivitet
  • Nettoinvesteringer udgjorde 3,4 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og vedrørte primært udbygning af vindaktiviteter samt gas- og oliefelter.

 Forventninger

  • EBITDA for 2011 forventes fortsat at blive på niveau med 2010, svarende til udmeldingen i årsrapporten for 2010

Anders Eldrup: ”Resultatet for 1. kvartal 2011 er et solidt og tilfredsstillende resultat på niveau med 2010. Samtidig er omlægningen til en mere grøn produktion fortsat i hastigt tempo"


Telefonkonference
Der vil i dag blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere klokken 11.00 på telefonnummer:
Danmark: +45 32 71 47 67
International: +44 207 509 5139
 

Telekonferencen kan følges live på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/webcasts.aspx

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før telekonferencen på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/finansielle_praesentationer.aspx

Se delårsrapporten på:
www.dongenergy.com/delaarsrapporter

 

For yderligere information, kontakt: 

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750
 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com