DONG Energy A/S' oversigt over offentliggjorte oplysninger i medfør af værdipapirhandelslovens § 27b

I henhold til værdipapirhandelslovens § 27b følger nedenfor oversigt over de oplysninger, som DONG Energy A/S i perioden fra 11. marts 2010 til 11. marts 2011 har offentliggjort eller stillet til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med selskabets forpligtelser i værdipapirhandelsloven, aktieselskabsloven og årsregnskabsloven.

Offentliggørelse i medfør af værdipapirhandelslovens § 27b og selskabslovens § 354:

11.03.2010 Årsregnskabsmeddelelse 2009  
11.03.2010 KORREKTION: Årsregnskabsmeddelelse 2009  
11.03.2010 DONG Energy A/S' oversigt over offentliggjorte oplysninger i medfør af
 værdipapirhandelslovens § 27b
 
17.03.2010 Iberdrola leverer LNG til DONG Energy fra 2011  
17.03.2010 DONG Energy skal udbygge Laggan-Tormore-felterne vest for  Shetlandsøerne  
24.03.2010 Opdatering og forhøjelse af obligationsprogram  
25.03.2010 Valg af banker for udstedelse af obligationer i britiske pund  
26.03.2010 DONG Energy A/S udsteder obligationer i britiske pund  
26.03.2010 DONG Energy A/S har med succes udstedt obligationer i britiske pund  
07.04.2010 DONG Energy byder på retten til at opføre Anholt havmøllepark  
18.05.2010 DONG Energy præsenterer resultatet for det første kvartal 2010  
20.05.2010 DELÅRSRAPPORT - 1. KVARTAL 2010  
26.05.2010 DONG Energy A/S etablerer ny kreditfacilitet på EURO 750 mio.  
08.06.2010 DONG Energy A/S etablerer nyt lån på GBP 250 mio.  
22.06.2010 DONG Energy skal opføre Anholt havmøllepark  
24.06.2010 DONG Energy sælger sine andele i Nordkraft og Salten Kraftsamband  
29.06.2010 Siemens bliver medejer af A2SEA  
01.07.2010 DONG Energy A/S etablerer nyt lån på GBP 250 mio til London Array  
12.07.2010 A2SEA investerer i nyt specialbygget installationsskib  
14.07.2010 DONG Energy udbygger norsk gasfelt  
10.08.2010 Udbygning af Marulk godkendt af myndigheder  
12.08.2010 DONG Energy og Iberdrola indgår endelig LNG-aftale  
13.08.2010 DONG Energy præsenterer resultatet for første halvår 2010  
19.08.2010 DELÅRSRAPPORT - 1. halvår 2010  
24.08.2010 DONG Energy sælger andele af Nordsølicenser  
09.09.2010 PensionDanmark bliver medejer af Nysted Havmøllepark  
30.09.2010 Stadtwerke Lübeck og DONG Energy bytter offshore vind for ejerskab i  tysk salgsselskab  
12.10.2010 Salg af andele i Nordkraft og Salten Kraftsamband er godkendt  
13.10.2010 Konkurrencemyndighed godkender Siemens som medejer af A2SEA  
14.10.2010 DONG Energy styrker sin position i Holland  
29.10.2010 DONG Energy har besluttet at udfase to kraftværksblokke  
04.11.2010 DONG Energy præsenterer resultatet for de første ni måneder  
11.11.2010 DELÅRSRAPPORT - første 9 måneder af 2010  
11.11.2010 DONG Energy annoncerer opfordring til at tilbyde hybridobligationer  tilbagekøbt samt hensigt om udstedelse af nye hybridobligationer  
23.11.2010 Betingelser opfyldt i relation til at PensionDanmark bliver medejer af  Nysted Havmøllepark  
24.11.2010 Supplerende oplysninger om prospekttillæg samt genåbning af  opfordring til at tilbyde eksisterende hybridobligationer tilbagekøbt  
26.11.2010 DONG Energy investerer i yderligere udbygning af Syd Arne-feltet  
29.11.2010 Annoncering af foreløbige resultater og ændring af tidsplan for  prisfastsættelse i relation til tilbagekøb  
01.12.2010 DONG Energy aflyser tilbagekøb af hybridobligationer og udskyder den  påtænkte udstedelse af nye hybridobligationer  
06.12.2010 DONG Energy sætter midlertidigt to kraftværksblokke i drift  
20.12.2010 PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken  Walney fra DONG Energy  
21.12.2010 Salg af andel i dansk havmøllepark og køb af aktier i tysk salgsselskab  er godkendt  
21.12.2010 DONG Energy moderniserer Kyndbyværket og Masnedøværket  
22.12.2010 DONG Energy og Siemens Wind Power indgår aftale om test af  fremtidens havmøller  
11.01.2011 Finansiel kalender  
13.01.2011 DONG Energy annoncerer genoptagelse af hensigt om udstedelse af  nye hybridobligationer samt invitation til at tilbyde eksisterende  hybridobligationer tilbagekøbt  
13.01.2011 DONG Energy har med succes udstedt nye hybridobligationer  
20.01.2011 Annoncering af resultat og accept heraf i relation til DONG Energy's  invitation til at tilbyde hybridobligationer tilbagekøbt  
21.01.2011 Annoncering af den endelige prisfastsættelse i relation til DONG  Energy's invitation til at tilbyde hybridobligationer tilbagekøbt  
27.01.2011 Meddelelse til alle ejere af GBP 500.000.000 obligationer med  forfaldsdato i 2040, udstedt af DONG Energy den 9. april 2010 (ISIN  XS0499449261)  
18.02.2011 Ændring af rapporteringssegmenter  
24.02.2011 DONG Energy skal opføre tysk havmøllepark  
08.03.2011 DONG Energy præsenterer årsresultatet for 2010  

Koncernmeddelelser er tilgængelige hos Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabs-styrelsen, National Storage Mechanism (UK) samt på www.dongenergy.com.
 

Offentliggørelse i medfør af aktieselskabslovens øvrige bestemmelser:

31.03.2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling offentliggjort via  www.offentlige-selskaber.dk  
19.04.2010 Protokollat fra ordinær generalforsamling 19. april 2010   offentliggjort via www.offentlige- selskaber.dk  
19.04.2010 Reviderede vedtægter anmeldt til Erhvervs- og    Selskabsstyrelsen  
02.07.2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling offentliggjort via  www.offentlige-selskaber.dk  
19.07.2010 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling 19. juli 2010  offentliggjort via www.offentlige-selskaber.dk  
10.12.2010 Bestyrelsens forretningsorden offentliggjort via www.offentlige-selskaber.dk  

 Indkaldelse til og protokollat fra ordinær generalforsamling og vedtægter er tilgængelige hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt på www.dongenergy.com. Registreringerne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er tilgængelige på www.cvr.dk.


Offentliggørelse i medfør af årsregnskabsloven:

11.03.2010 Årsregnskabsmeddelelse 2009  
11.03.2010 KORREKTION: Årsregnskabsmeddelelse 2009  
25.04.2010 Indsendelse af årsrapport 2009 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 14.06
20.05.2010 Delårsrapport – 1. Kvartal 2010  
19.08.2010 Halvårsrapport – 1. Halvår 2010  
16.11.2010 Delårsrapport – 9 måneder 2010  
   

Regnskaberne er offentligt tilgængelige hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, National Storage Mechanism (UK) og på www.dongenergy.com.
 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com