Årsregnskabsmeddelelse 2010

 

  • EBITDA steg med 5,3 mia. kr. (59%) til 14,1 mia. kr. som følge af højere energipriser, højere elproduktion, højere gassalg og lavere kapacitetsomkostninger.
  • Årets resultat blev 4,5 mia. kr. mod 1,1 mia. kr. i 2009.
  • Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 14,2 mia. kr. mod 9,5 mia. kr. i 2009.
  • Nettoinvesteringerne udgjorde 8,6 mia. kr. i 2010 og var sammensat af bruttoinvesteringer på 15,7 mia. kr. og frasalg for 7,1 mia. kr.
  • EBITDA i 2011 forventes på niveau med 2010.
  • Nettoinvesteringerne i 2011-2013 forventes at udgøre 40 mia. kr.

Adm. direktør Anders Eldrup: "2010 blev et godt år for DONG Energy. Den pæne fremgang hænger sammen med, at vi har sat en række nye aktiviteter i gang, som øger indtjeningen. Det gælder ikke mindst på det grønne område, hvor de nye havmølleparker, Horns Rev 2 og Gunfleet Sands bidrager til indtjeningen, men også det gasfyrede kraftværk Severn og oliefeltet Nini Øst gør forretningen større. Samtidig har vi i 2010 haft fuld effekt af de besparelser og effektiviseringer, som blev sat i gang i 2009. Vi er derfor godt på vej i omstillingen til ren og stabil energi."

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere klokken 11.00 på telefonnummer:
Danmark: +45 32 71 47 67
International: +44 207 509 5139
Telekonferencen kan følges live på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/webcasts.aspx

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før telekonferencen på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/finansielle_praesentationer.aspx

Årsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/aarsregnskab

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com