Ændring af rapporteringssegmenter

Med effekt fra årsafslutningen 2010 vil rapporteringssegmentet Generation blive opdelt i to separate rapporteringssegmenter – Renewables og Generation. Opdelingen afspejler de forskellige strategier for de to forretningsområder.

Renewables vil som et separat rapporteringssegment være en styrkelse af det operationelle fokus i DONG Energy’s transition mod en grønnere fremtid. For Generation, der omfatter de termiske aktiviteter og nye biomasse løsninger vil opdelingen yderligere øge fokus på effektiv drift. Begge forretningsområder vil fortsat referere til Executive Vice President Niels Bergh-Hansen.

Årsrapporten 2010 og rapporteringen fremadrettet vil blive baseret på den nye organisatoriske struktur. Historiske tal baseret på de nye rapporteringssegmenter kan findes nedenfor og vil blive gjort tilgængeligt på www.dongenergy.com

 

DKK mio. Omsætning EBITDA EBIT
  Renewables Generation Renewables Generation Renewables Generation
2007 1.201 11.198 605 3.164 349 1.101
2008 1.453 13.890 677 2.478 174 1.466
2009 1.676 10.818 609 306 266 -786
9M 2010 2.075 7.817 1.119 1.387 576 301

 

I forbindelse med opdelingen til to rapporteringssegmenter er koncernbidragsomkostninger tidligere allokeret til de termiske aktiviteter blevet reallokeret til Renewables. Som følge af dette er det historiske EBITDA for Renewables blevet reduceret med ca. 100 mio. kr. i 2008 og 2009 og for de første 9 måneder af 2010. Tilsvarende er EBITDA i Generation i disse perioder øget med samme beløb.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til EBITDA for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.


For yderligere information, kontakt:
 

Media Relations
Andreas Krog

+45 9955 2023

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz

+45 9955 9750

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com