DONG Energy annoncerer genoptagelse af hensigt om udstedelse af nye hybridobligationersamt invitation til at tilbyde eksisterende hybridobligationer tilbagekøbt

DETTE MATERIALE UDGØR IKKE EN DEL AF NOGET TILBUD ELLER NOGEN OPFORDRING TIL AT ERHVERVE ELLER TEGNE VÆRDIPAPIRER I AMERIKAS FORENEDE STATER. OBLIGATIONERNE NÆVNT HERI ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV AF 1933 (DEN “AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV”).

OBLIGATIONERNE MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I AMERIKAS FORENEDE STATER ELLER TIL ELLER PÅ VEGNE AF AMERIKANSKE INDIVIDER (SOM DETTE BEGREB ER DEFINERET I REGULATION S I DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV), UNDTAGEN I HENHOLD TIL EN DISPENSATION FRA DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOVS REGISTRERINGSKRAV. VÆRDIPAPIRERNE VIL IKKE BLIVE UDBUDT OFFENTLIGT I AMERIKAS FORENEDE STATER.

DETTE MATERIALE ER IKKE BEREGNET TIL DISTRIBUTION I AMERIKAS FORENEDE STATER ELLER TIL PERSONER, DER BEFINDER SIG I ELLER ER BOSIDDENDE I AMERIKAS FORENEDE STATER, DETS TERRITORIER ELLER BESIDDELSER, ELLER TIL PERSONER, SOM BEFINDER SIG I ELLER ER BOSIDDENDE I ITALIEN (se “Offer and Distribution Restrictions” i Tender Offer Memorandum (se link nedenfor)).

 

 

DONG Energy annoncerer genoptagelse af hensigt om udstedelse af nye hybridobligationersamt invitation til at tilbyde eksisterende hybridobligationer tilbagekøbt 

DONG Energy genoptager i dag selskabets hensigt om, afhængig af markedsforholdene, at udstede nye hybridobligationer med forfaldsdato i 3010.

Formålet med udstedelsen af nye hybridobligationer er at styrke kapitalstrukturen og yderligere at sikre selskabets kapitalstrukturmål. Nettoprovenuet fra de nye hybridobligationer forventes at blive benyttet til at refinansiere eksisterende gæld inklusive hybridkapital, samt til generelle erhvervsmæssige formål. Det er hensigten, at udstedelsen af de nye hybridobligationer mindst skal have benchmark størrelse.

Samtidig annoncerer DONG Energy hermed en betinget invitation til alle ejere (med forbehold for de i Tender Offer Memorandum angivne regulatoriske tilbudsbegrænsninger) af selskabets EUR 1,1 milliard hybridobligationer med forfaldsdato i 3005 (ISIN: XS0223249003) til helt eller delvist (op til og med forbehold af det i Tender Offer Memorandum angivne Maximum Acceptance Amount) at tilbyde deres eksisterende hybridobligationer kontant tilbagekøbt af selskabet.

Nærmere oplysninger om prisfastsættelse og det nærmere påtænkte tidsforløb for processen fremgår af Tender Offer Memorandum.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at antallet af eksisterende obligationer, der tilbydes tilbagekøbt af selskabet vil blive fastsat med henblik på at sikre, at det samlede udestående hybridkapitalbeløb mindst vil modsvare det nuværende udestående beløb på EUR 1,1 milliard, men således at det samlede udestående beløb er under EUR 1,6 milliard. 

Invitationen er betinget af en succesrig gennemførelse af udstedelsen af de nye hybridobligationer.

Prospekt for nyudstedelsenvil bliveindsendt til CSSF (Finanstilsynet i Luxembourg) til godkendelse.

Adgang til de relaterede dokumenter Tender Offer Memorandum og Tender Offer Launch Announcement kan opnås via følgende link: 

http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/tender_offer.aspx

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations

Andreas Krog

+45 9955 2023

 

Investor Relations

Morten Hultberg Buchgreitz

+45 9955 9750

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com

 

Ansvarsfraskrivelse

Denne koncernmeddelelse skal læses i forbindelse med Tender Offer Memorandum. Denne koncernmeddelelse og Tender Offer Memorandum indeholder vigtig information, som bør læses grundigt før der træffes nogen form for beslutning angående invitationen. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, anbefales det, at du søger individuel finansiel rådgivning, derunder i relation til skattemæssige konsekvenser, hos din børsmægler, bankrådgiver, juridiske rådgiver, revisor eller anden uafhængig finansiel rådgiver. Individer eller selskaber, hvis eksisterende obligationer opbevares af en børsmægler, værdipapirhandler, bank, forvalter, investeringsselskab eller en anden repræsentant, skal kontakte denne, såfremt man ønsker at tilbyde eksisterende obligationer i henhold til invitationen. Hverken selskabet, Dealer Managers eller Tender Agent (begge som defineret i Tender Offer Memorandum) udtrykker nogen anbefaling om, hvorvidt indehavere af obligationer bør tilbyde eksisterende obligationer i henhold til invitationen.