DONG Energy og Siemens Wind Power indgår aftale om test af fremtidens havmøller

DONG Energy og Siemens Wind Power (”Siemens”) har indgået en aftale om, at Siemens skal levere testmøller til forsknings- og udviklingsformål til DONG Energy. Aftalen er et led i DONG Energy's etablering af et nyt demonstrations-program for havmøller.

Siemens skal levere to nyudviklede 6,0 MW havmøller. Udover opnåelse af højere produktion forventes de nye møller at medføre lettere vedligehold, idet møllerne er baseret på den gearløse, såkaldte direct drive, teknologi. Introduktionen af denne nye mølle er et væsentligt skridt i retning af, at gøre offshore vindkraft mere konkurrencedygtig. De to 6 MW møller vil kunne opsættes på DONG Energy's demonstrationssites i Storbritannien og Danmark.

Herudover vil Siemens som led i testprogrammet levere en opdateret version af Siemens 3,6 MW mølle med 120 meter rotor til brug på DONG Energy's testsite på Avedøre Holme.

”DONG Energy's ledende markedspositioninden for offshore vindkraft er funderet på selskabets mangeårige unikke kompetencer inden for udvikling, opførelse og drift af havmølleparker. Demonstrationsaktiviteter udgør et væsentligt element i at fastholde og udvikle disse kompetencer. For DONG Energy er implementering af nye, mere effektive, teknologier samt optimerede koncepter og processer et vigtigt element til at nedbringe omkostningerne ved havvind,” siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy.

Som led i demonstrationsprogrammet vil der blive foretaget en række tests på møllerne med henblik på, at observationer og testresultater kan anvendes i arbejdet omkring udviklingen af DONG Energy's kommende havmølleparker.

Den samlede investering for DONG Energy relateret til opførelsen af de tre møller forventes at udgøre omkring DKK 450 mio.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger
til EBITDA for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede
investeringsniveau.

 

For yderligere information, kontakt:

 

Media Relations

Andreas Krog

+45 9955 2023

  

Investor Relations

Morten Hultberg Buchgreitz

+45 9955 9750

 

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com