Salg af andel i dansk havmøllepark og køb af aktier i tysk salgsselskab er godkendt

 

Stadtwerke Lübeck og DONG Energy annoncerede den 30. september 2010 deres intentioner om at bytte Stadtwerke Lübeck’s 25,1 procent ejerskab af det fælles-ejede tyske datterselskab DONG Energy Sales for en indirekte 7,25 procent ejerandel af Nysted Havmøllepark.

Transaktionen var betinget af godkendelse fra majoritetsejeren af Stadtwerke Lübeck, byrådet i Lübeck. Da godkendelsen nu foreligger, forventes transaktionen gennemført 31. december 2010.

Efter transaktionens gennemførelse vil DONG Enegy og Stadtwerke Lübeck via DONG Energy Nysted I eje henholdsvis 42,75 procent og 7,25 procent af Nysted Havmøllepark. PensionDanmark ejer de resterende 50 procent.

Nysted Havmøllepark ligger syd for Lolland. Parken har en kapacitet på 165,6 MW og har siden idriftsættelsen i 2003 i gennemsnit leveret omkring 570
GWh vedvarende energi om året. Det svarer til omkring 140.000 danske husstandes årlige elforbrug.

Som led i transaktionen bliver DONG Energy eneejer af det tyske salgsselskab, DONG Energy Sales.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger
til EBITDA for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede
investeringsniveau.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com