PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy

20. december 2010. Et konsortium bestående af PGGM og den hollandske kapitalfond Ampère Equity Fund, administreret af Triodos Investment Management, har indgået en aftale med DONG Energy, som indebærer, at konsortiet overtager en ejerandel på 24,8 % i den 367 MW store havmøllepark Walney, der er under opførelse. DONG Energy vil beholde en ejerandel på 50,1 % og SSE vil beholde ejerandelen på 25,1 %, som SSE overtog fra DONG Energy i december 2009.

For ejerandelen i Walney betaler konsortiet DONG Energy et vederlag på ca. GBP 16 mio. (ca. 140 mio. kr.) samt en andel, svarende til ejerandelen, af anlægsomkostningerne. Købesummen omfatter ikke betaling for transmissionsaktiverne, som fremover vil blive ejet af en særlig transmissionsoperatør udpeget af de britiske myndigheder.

Henk Huizing, chef for infrastruktur investeringer i PGGM, siger: "Vi er glade for at blive partner med DONG Energy, som har et stærkt fodfæste i den vedvarende energisektor. Denne direkte investering i ren energi er på linje med ansvarlighedskriterierne i vores investeringspolitik. Det fremhæver vores Infrastruktur ændring i strategi til at skifte fokus fra fondsinvesteringer til at indgå i partnerskaber med strategiske spillere om direkte investeringer. Vores infrastrukturinvesteringer foretages gennem PGGM Infrastructure Fund 2010-2011 indeholdende tilsagn for EUR 1,25 mia. og med nuværende investeringer i transport, kommunikation og energi."

Joris van der Geest fra Triodos Investment Management, fondsmanager i Ampère Equity Fund, siger: "Havvind er en afgørende del af det vedvarende energimiks og et vigtigt marked for Ampère Equity Fund. Denne investering viser den yderligere værdi for de institutionelle investorer i Ampère Equity Fund ved at fokusere på vedvarende energi. Væsentligt er det, at vi har arbejdet i partnerskab med PGGM, som er både medinvestor i dette projekt og eksisterende investor i Ampère Equity Fund. Vi ser frem til at arbejde sammen med DONG Energy, majoritetsejer og operatør af Walney-projektet, og et selskab med et stærkt omdømme i industrien."   

Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy, siger: "Vi glæder os meget over dette nye partnerskab med etablerede og velansete internationale finansielle investorer. Vi ser samarbejdet som endnu et vidnesbyrd om den voksende interesse blandt finansielle investorer i den modnende havmølleindustri. Samtidig ser vi transaktionen som en anerkendelse af DONG Energy’s unikke kompetencer inden for opførelse og drift af havmølleparker."

DONG Energy vil være den ledende part på det resterende anlægsarbejde på havmølleparken Walney, og har påtaget sig visse specifikke forpligtelser over for PGGM og Ampère Equity Fund i relation til projektets anlægsomkostninger og færdiggørelsesdato. 

Fraregnet forbindelsen til det britiske elnet, forventes omkostningerne ved opførelsen af Walney at blive ca. GBP 1 mia. (DKK 8,6 mia. kr.).

DONG Energy stiller mellemfinansiering til rådighed for konsortiets 24,8 procent andel af anlægsomkostningerne ved projektet, som konsortiet forventer at refinansiere med ekstern projektfinansiering ved færdiggørelse af havmølleparken.

I løbet af de første 15 år af projektets driftsfase vil DONG Energy overtage PPGM/Ampère's andel af produktionen fra Walney via en langsigtet elkøbskontrakt og videresælge strømmen samt de miljøfordele, der stilles til rådighed af den britiske regering (Renewable Obligation Certificates (ROCs) og Levy Exemption Certificates (LECs)) i markedet.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.

For yderligere information, kontakt:

PGGM

Bram van Els, talsmand

+31 30 277 97 35

bram.van.els@pggm.nl

www.pggm.nl

Triodos Investment Management

ForAmpère Equity Fund

Pieter van der Gaag

+31-(0)30-9642667

Pieter.vandergaag@triodos.nl

 

DONG Energy

Media Relations

Andreas Krog

+45 9955 2023

 

DONG Energy

Investor Relations

Morten Hultberg Buchgreitz

+45 9955 9750

Om PGGM:
PGGM er den administrative organisation for kollektive pensionsordninger, primært i pleje- og velfærdssektoren. Det er også en indtægtskilde for folk i pleje- og velfærdssektoren. PGGM forvalter i øjeblikket omkring EUR 100 mia. pensionsmidler for over 2,3 millioner kunder.

Om Ampère Equity Fund:
Ampère Equity Fund, der forvaltes af Triodos Investment Management, investerer i vedvarende energiprojekter i Vesteuropa. Fonden investerer beløb i størrelsesordenen EUR 10 millioner til EUR 50 millioner egenkapital pr investering. Fonden fokuserer på investeringer i energiproducerende aktiver, der anvender kendt teknologi, såsom landvind, havvind, solcelleanlæg, koncentreret solenergianlæg og biomassekraftværker, der giver et stabilt og forudsigeligt langsigtet afkast til sine investorer. Fonden har tiltrukket store hollandske institutionelle investorer med en samlet kapital på EUR 320 mio., som giver sikkerhed for finansiering af fondens investeringsstrategi frem til udgangen af 2011. Triodos Investment Management er et datterselskab af Triodos Bank, der har over 25 års erfaring med investeringer i vedvarende energi.

Om DONG Energy:
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle med energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se dongenergy.com

DONG Energy er dybt involveret i produktionen og udbygningen af vedvarende energi i Storbritannien. DONG Energy er involveret i opførelsen af tre nye store havmølleparker i Storbritannien, herunder hvad der vil blive verdens største havmøllepark, London Array (630 MW), som forventes idriftsat i 2013. De to andre havmølleparker, Walney (367 MW) og Lincs (270 MW), forventes færdigopført i 2011. I øjeblikket driver DONG Energy desuden havmølleparkerne Burbo Bank (90 MW) og Barrows (90 MW).

Fakta om havmølleparken Walney:
Havmølleparkprojektet Walney er beliggende ca. 15 km vest for Barrow-in-Furness i Cumbria. Walney vil have en samlet kapacitet på 367,2 MW og vil blive opført i to faser (Walney 1 og Walney 2), hver med 51 møller med en kapacitet på 3,6 MW. Møllerne vil have en vingediameter på 107 m på Walney 1 og 120 m på Walney 2, med en maksimal afstand på 150 m fra vingespids til havoverflade; Walney 2 vil være det første projekt, der vil nyde gavn af den nye 120 m store Siemens mølle. Parken vil dække et samlet areal på omkring 73 km2. Walney forventes at gå i kommerciel drift i to faser: i løbet af første halvdel af 2011 og mod slutningen af 2011.