Annoncering af foreløbige resultater og ændring af tidsplan for prisfastsættelse i relation til tilbagekøb

Den 11. november 2010 annoncerede DONG Energy A/S selskabets hensigt om, afhængigt af markedsforholdene, at udstede nye hybridobligationer med forfaldsdato i 3010. Samtidigt annoncerede DONG Energy en betinget invitation til alle ejere af selskabets EUR 1,1 milliard hybridobligationer med forfaldsdato i 3005 (ISIN: XS0223249003) til at tilbyde deres eksisterende hybridobligationer kontant tilbagekøbt af selskabet. DONG Energy annoncerer hermed, at invitationen til at tilbagekøbe eksisterende hybridobligationer foreløbig har resulteret i, at obligationsejere med obligationer til en værdi af EUR 625 mio., svarende til ca. 56,80 % af de samlede udestående obligationer, har tilbudt at sælge deres obligationer tilbage til selskabet. Heraf vil obligationsejere med obligationer til en værdi af EUR 207 mio. få mulighed for at opnå priority allocation som angivet i Tender Offer Memorandum. DONG Energys accept af tilbagekøbet af de eksisterende hybridobligationer er fortsat betinget af en succesrig gennemførelse af udstedelsen af de nye hybridobligationer. I forbindelse med ovenstående annoncerer DONG Energy samtidig en ændring af den indikative tidsplan for prisfastsættelsen af de eksisterende hybridobligationer. Adgang til den relaterede meddelelse om ændring af den indikative tidsplan for prisfastsættelsen kan opnås via følgende link: http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/tender_offer.aspx Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com