Supplerende oplysninger om prospekttillæg samt genåbning af opfordring til at tilbyde eksisterende hybridobligationer tilbagekøbt

Den 11. november 2010 annoncerede DONG Energy A/S selskabets hensigt om, afhængigt af markedsforholdene, at udstede nye hybridobligationer med forfaldsdato i 3010. Samtidigt annoncerede DONG Energy en betinget invitation til alle ejere af selskabets EUR 1,1 milliard hybridobligationer med forfaldsdato i 3005 (ISIN: XS0223249003) til at tilbyde deres eksisterende hybridobligationer kontant tilbagekøbt af selskabet. DONG Energy annoncerer hermed, at der vil blive offentliggjort et prospekttillæg i relation til den påtænkte udstedelse af nye hybridobligationer. Opdateringen er af teknisk karakter og udgør ikke intern viden. I henhold til gældende prospektregler, som suppleret af reglerne i de relevante passporting jurisdiktioner, vil offentliggørelse af prospekttillægget udløse en fortrydelsesret, som er gældende for alle, der har tegnet nye hybridobligationer. Prospekttillægget for nyudstedelsen vil blive indsendt til CSSF (Finanstilsynet i Luxembourg) til godkendelse og et revideret resume af prospektet vil blive indleveret til myndighederne i de lande, hvortil prospektet er passportet. I forbindelse med ovenstående og henset til, at fristen i henhold til selskabets tidligere invitation til ejere af selskabets EUR 1,1 milliard hybridobligationer med forfaldsdato i 3005 udløb ved kontortids ophør den 23. november 2010, annoncerer DONG Energy A/S samtidig en genåbning af invitationen. Invitationen udløber herefter fredag den 26. november 2010, kl. 17:00 CET. Adgang til den relaterede meddelelse om genåbning af invitationen kan opnås via følgende link: http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/tender_offer.aspx I konsekvens af genåbningen af invitationen vil tilbud om tilbagekøb, som er gyldigt fremsat inden offentliggørelse af denne meddelelse, forblive gyldige medmindre tilbudet tilbagekaldes inden fredag den 26. november 2010, kl. 16:00 CET. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com